گزارش خدمات ارتش به جمعیت شیر و خورشید سرخ


3595 بازدید

گزارش خدمات ارتش به جمعیت شیر و خورشید سرخ
5 خرداد 1352ـ تیمسار غلامعلی اویسی فرمانده نیروی زمینی و تیمسار غلامرضا ازهاری رئیس ستاد ارتش (نفنرات روبرو) گزارش وزیر علوم به شمس پهلوی را درباره خدمت ارتش به جمعیت شیر و خورشید سرخ استماع می‌کنند.