تورات ۱۰۰۰ ساله ایران به اسراییل برده شد


2091 بازدید

تورات ۱۰۰۰ ساله ایران به اسراییل برده شد
سند زیر، گزارش انتقال تورات قدیمی یک هزار ساله ایران به اسرائیل است.
* * *

شماره 5058
تاریخ 1/11/1354
پیوست دارد
وزارت امور خارجه ـ اداره هشتم سیاسی
ترجمه فارسی شرح مندرج در شماره مورخ 23/10/54 روزنامه هاآرتص راجع به یک جلد تورات قدیمی هزار ساله که توسط آقای دردشتی خواننده ایرانی به اسرائیل منتقل شده است جهت استحضار به پیوست ارسال می‌گردد.
مرتضی ـ مرتضایی
* * *
یک جلد تورات قدیمی به اسرائیل آورده شد
روز دوشنبه آقای یونا دردشتی یک جلد تورات هزار ساله از کنیسای تهران به اسرائیل منتقل نمود.
این تورات قدیمی به کنیسای مهاجران ایرانی در ریشون لتصیون که به کنیسای شوشن هبیرا (شوش پایتخت) مشهور است اهداء شده است.
آقای دردشتی که ده سال پیش به اسرائیل مهاجرت نمود پیش‌نماز و خواننده‌ای است که در برنامه‌های رادیو اسرائیل نیز شرکت می‌کند.
این تورات قدیمی که در یک جلد چوبی مزین قرار دارد با رقص و پایکوبی و سرودخوانی به کنیسای مزبور منتقل خواهد شد.
این گزارش در روزنامه اومر نیز منتشر شده است.