افتتاح «سرای فرهنگ ایثار و مقاومت» در نمایشگاه بین المللی کتاب


1018 بازدید

افتتاح «سرای فرهنگ ایثار و مقاومت» در نمایشگاه بین المللی کتاب

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید الفتی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه اهمیت توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بر کسی پوشیده نیست، گفت: توجه به این فرهنگ والا از ضروریات جامعه امروزی است و تمام افراد باید سهمی در شناسایی و شناساندن این فرهنگ معنوی داشته باشند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: از آنجایی که نمایشگاه بین المللی کتاب تهران یکی از عرصه هایی است که می تواند میدان ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باشد، این وزارتخانه بر آن است تا با اجرای طرح "سرای فرهنگ ایثار و مقاومت" این فرهنگ والا را در نمایشگاه کتاب به نمایش بگذارد.

وی گفت: هدف از انجام طرح "سرای فرهنگ ایثار و مقاومت" توجه به سخنان مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت و تحقق شعار سال، به رسمیت شناختن جایگاه "فرهنگ ایثار و شهادت" در نمایشگاه های بین المللی و ایجاد فضایی برای گفتمان و تبادل ایده میان صاحبان قلم در حوزه ایثار و شهادت است.

الفتی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح می‌تواند در تقویت جایگاه فرهنگی و منزلت اجتماعی فرهنگ ایثار و شهادت در میان آحاد مردم و تقویت مبانی فرهنگی، فکری و عملی وحدت نقش بسزایی داشته باشد، خاطر نشان کرد: "سرای فرهنگ ایثار و مقاومت" مکانی است که فعالیت های اختصاصی این حوزه را برنامه ریزی و اجرا می کند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: برگزاری سلسله نشست‌ها و دیدار‌های تخصصی با موضوع "‌ایثار و شهادت" به منظور شناسایی وضعیت "کتاب و فرهنگ ایثار و شهادت" و ترغیب و تشویق مردم برای توجه بیش از پیش به این حوزه از جمله برنامه های اصلی در سرای فرهنگ ایثار و مقاومت است که در ده روز برگزاری نمایشگاه کتاب اجرا می شود.


تسنیم