«نسخه های خطی اسلامی در روسیه» منتشر شد


ایرنا
3134 بازدید

کتاب «نسخه های خطی اسلامی در روسیه» توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتشر و وارد بازار شد.
این کتاب که حسین متقی کار تهیه و تدوین آن را انجام داده، موضوعاتی نظیر کلیات دستنویس های اسلامی در روسیه، ادبیات شرق کتابخانه دولتی روسیه، نسخ خطی در جمهوری های تاتارستان، داغستان، انستیتو دستنویس های شرقی آکادمی علوم روسیه و کتابخانه دانشکده شرق شناسی دانشگاه سنت پترزبورگ را در بر می گیرد.
این کتاب با مشارکت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در 357 صفحه به چاپ رسیده است.