توزیع نوار سخنرانی آیت الله گلپایگانی در بین طلاب اعزامی به شهرستانها


2094 بازدید

توزیع نوار سخنرانی آیت الله گلپایگانی در بین طلاب اعزامی به شهرستانها


شماره : 5504/21 ه تاریخ 22/9/56

از : سازمان اطلاعات و امنیت قم

به : مدیریت کل اداره سوم 312

پیرو 5494/21 ه ـ 20/9/36جریان سخنرانى روز 16/9/36 آیت‏اله گلپایگانى در مسجد اعظم که ضمن آن در مورد تاریخ شاهنشاهى1 ـ مسئله حجاب ـ مدرسه فیضیه قم ـ بهره بانکها ـ ایجاد تضییقات از ناحیه دولت براى زیارت مکه و عتبات مطالبى بیان نموده بود بصورت نوار تهیه و در اختیار اغلب روحانیونى که جهت تبلیغ مذهبى ماه محرم به شهرستانها اعزام شده‏اند قرار دارد. مراتب استحضار را معروض، مقرر فرمایند مراقبت لازم بوسیله سازمانهاى استانها و شهرستانها معمول گردد.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قم ـ معینى

گوینده ـ تهرانیان گیرنده ـ دبیرى ساعت 1000

دایره بررسى نتیجه یکم بعرض برسد. در بولتن اضافه شود. 22/9/361ـ رژیم محمدرضا پهلوى به منظور احیاى فرهنگ ارتجاعى 2500 گبرپرستى و محو آثار و ارزشهاى اسلامى از جامعه مسلمان ایران، درصدد تغییر تاریخ رسمى ایران از مبدأ هجرت پیامبر اکرم حضرت محمدبن عبداللّه‏ (ص) به تاریخ شاهنشاهى برآمد. شاه در نطق افتتاحیه دوره 24 مجلس شوراى ملى در شهریور 1354 گفت : «یکى از جنبه‏هاى مهم تحول اجتماعى و عمیق جامعه امروزى ایران که مى‏باید دقیقا مورد توجه قرار گیرد. از میان بردن تمام آثار و مظاهر ناپسند دوران‏هاى انحطاط اجتماعى و اخلاقى گذشته است...» بنابراین مجالس سنا و شوراى ملى در جلسه مشترک 24 اسفند 1354 تصویب کردند که آغاز سلطنت کورش بنیانگذار شاهنشاهى ایران به عنوان سرآغاز تقویم و مبدأ تاریخ ایران بشمار آید. در این مبدأ سازى تصمیم گرفتند سال 1320 ه ش را با 2500 شاهنشاهى تطبیق دهند و آغاز سلطنت محمدرضا شاه را سالى قرار دهند که در ذهن مردم به سادگى جاى گیرد و طول سلطنت او هم با دو رقم آخر مشخص باشد. در حالى که سال 1350 ه ش به عنوان دو هزار و پانصدمین سال بنیانگذارى شاهنشاهى ایران جشن گرفته شده بود. ر.ک : جلال‏الدین مدنى، تاریخ سیاسى معاصر ایران، جلد 2 صص 234 ـ 232