نظر اعضای نهضت آزادی درباره خودکشی تختی


17 دی ماه 1346 خبر مرگ ناگهانی غلامرضا تختی منتشر می‌شود. منابع رسمی از خودکشی او و شایعات از حذف او توسط رژیم شاه خبر می‌دهند. با توجه به مواضع سیاسی تختی نسبت به رژیم شاه، برخی با دیده تردید به موضوع خودکشی او نگاه می‌کنند. ساواک که با توجه به حساسیت موضوع، اخبار مربوط به تدفین، تشییع و مراسمات او را دنبال می‌کند، اخبار مختلفی از محافل مرتبط با این موضوع را جمع‌آوری می‌کند.
بیست آذرماه ساواک در گزارشی که یکی از منابع انسانی‌اش از محافل نهضت آزادی کسب کرده، از انتقاد آنها از خودکشی تختی خبر می‌دهد. متن این سند به شرح زیر است:

عناصر جمعیت نهضت‌آزادی تختی را بمناسبت اینکه برخلاف دستورات صریح اسلام دست به خودکشی زده و مبادرت به قتل نفس نموده کافر می‌دانند و به همین مناسبت از اعضاء این جمعیت کمتر در مراسم ترحیم و شب هفت او شرکت کرده‌اند. فقط از سران نهضت‌آزادی، سیدمحمود طالقانی و چندنفر از افراد خانواده‌اش و تعدادی شاید کمتر از ده نفر از دانشجویان وابسته به این جمعیت در مراسم مذکور شرکت نموده‌اند.

نظریه منبع- علت شرکت سیدمحمود طالقانی در مراسم ترحیم تختی آن است که در تمام مدتی که طالقانی در زندان بود، تختی مرتب هفته‌ای یکبار به منزل او سرکشی می‌کرد و احسانا کمکهای مالی که برایش مقدور بود مینمود و طالقانی خود را از این جهت مدیون او میداند.

ملاحظات 312- موضوع بدبینی عناصر نهضت‌آزادی به تختی و کافر تلقی کردن او بمناسبت خودکشی، از طرف منابع دیگر هم تایید شده است.


نظر اعضای نهضت آزادی درباره خودکشی تختی