تحویل اسلحه ها توسط مردم در روزهای بعد از پیروزی انقلاب


1678 بازدید

تحویل اسلحه ها توسط مردم در روزهای بعد از پیروزی انقلاب