تحویل اسلحه ها توسط مردم در روزهای بعد از پیروزی انقلاب


3275 بازدید

تحویل اسلحه ها توسط مردم در روزهای بعد از پیروزی انقلاب