تحویل اسلحه ها توسط مردم در روزهای بعد از پیروزی انقلاب


1540 بازدید

تحویل اسلحه ها توسط مردم در روزهای بعد از پیروزی انقلاب