نمونه ای از بداخلاقی ها و سوء استفاده حمیدرضا پهلوی


2350 بازدید
حمیدرضا پهلوی

حمیدرضا پهلوی آخرین و یازدهمین فرزند رضا شاه پهلوی بود. او که هفتمین پسر رضاشاه و پنجمین فرزند وی از عصمت دولتشاهی بود، در ۱۳ تیر ماه ۱۳۱۱ به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی را در تهران سپری کرد. او پس از برکناری و تبعید پدرش با او به آفریقای جنوبی رفت و پس از مرگ رضاشاه در سال ۱۳۲۳ برای ادامه تحصیل به بیروت فرستاده شد که پیشرفتی نداشت و در عوض اهل خوشگذرانی بود به همین خاطر در سن ۱۹ سالگی مقدمات ازدواج او را فراهم کردند و در سال ۱۳۳۰ با دختر عموی مادرش مینو دولتشاهی فرزند ابوالفتح دولتشاهی ازدواج کرد ولی این ازدواج اندکی بعد به جدایی انجامید.او سپس با هما خامنه ازدواج کرد که از او هم صاحب دو فرزند به نامهای نازک و بهزاد شد. این ازدواج هم دوامی نیافت.

او پس از پیروزی انقلاب ایران را ترک نکرد و تحت نام های مختلف به زندگی خود ادامه داد و در نهایت در ۲۱ تیر ماه ۱۳۷۱ در سن شصت سالگی درگذشت .

در این گزارش تنها چند نمونه از اعمال خلاف اخلاق او توسط ساواک گزارش شده است.


نمونه ای از بداخلاقی ها و سوء استفاده حمیدرضا پهلوی