قرارداد یک میلیون لیره‌ای ایران با اسرائیل


1423 بازدید

قرارداد یک میلیون لیره‌ای ایران با اسرائیل
الاهرام ـ مورخ 15 دسامبر 1956
دبیرخانه اتحادیه عرب یادداشتی از دولت سوریه دریافت داشته مشعر بر اینکه هیأت بازرگانی اسرائیل یک قرارداد تجارتی به ارزش یک میلیون لیره با ایران منعقد نموده است. دولت سوریه به نماینده خود در ایران دستور داده است که نسبت به این عمل که با اقدامات سابق حکومت ایران دایر بر اعلام پشتیبانی خود از مصر و تقبیح تجاوز اسرائیل منافات دارد اعتراض کند زیرا مبادله تجارتی با اسرائیل موجب تقویت امور اقتصادی اسرائیل و بالنتیجه تشویق آن کشور به تجاوز بر ممالک عرب می‌گردد. دولت سوریه همچنین درخواست نموده است که همه گونه مبادلات تجارتی میان ایران و اسرائیل متوقف گردد.