تماس نزیه با مهندس مهدى بازرگان


1475 بازدید

تماس نزیه با مهندس مهدى بازرگان


تاریخ 20/7/57

از: 20 ه 12

به: 312 شماره: 26117/20 ه 12نزیه ضمن صحبت با مهندس بازرگان اظهار داشت: دکتر باهرى تلفن کرد و گفت کمیسیون بررسى آزادیهاى زندانیان سیاسى را مى‏خواهیم با نظر خودمان تشکیل بدهیم البته من آمادگى خود را براى شرکت در کمیسیون اعلام کردم و چون به ایشان گفتم که از اعضاء جمعیت حقوق بشر نیز در آن شرکت خواهند کرد لذا مى‏خواستم از جنابعالى خواهش کنم که شما هم شرکت بفرمایید.

بازرگان: بهتر است افرادى شرکت کنند که حقوقدان هم باشند نظیر صدر، دکتر لاهیجى

نزیه: حاج سیدجوادى یا میناچى چطور است.

بازرگان: نه آنها که خیلى سیاسى هستند و جور دیگر فکر مى‏کنند و اگر دعوت بفرمایید در کمیسیون شرکت نخواهند کرد.

نزیه: بسیار خوب پس اصل موضوع که ایراد ندارد.

بازرگان: خیر خیلى هم خوب است.

نزیه: آقا هم که وارد پاریس شدند.

بازرگان: این هم یک مسئله‏اى شده است.

نزیه: دولت فرانسه تمایلى به اقامت آقا در پاریس ندارد و به همین دلیل به او ویزا نداده و نمى‏تواند در آنجا به طور دائم اقامت کند و اگر پاسپورت داشت طبق قوانین فرانسه مى‏توانست سه ماه در آنجا اقامت نماید.

بازرگان: مدت اعتبار پاسپورتش تمام شده و باید فرانسه را ترک کند.

نزیه: بهتر نیست تلگرافى به ژیسکاردستن رئیس جمهورى فرانسه بفرمایید چون اگر ملاحظه کند که سران جبهه‏هاى ایرانى نیز از آقا حمایت مى‏کنند شاید مأخوذ به حیا شود مثلاً مى‏توان تلگرافى به مضمون (ضمن تشکر و اظهار این که ایشان انشاءاله خواهد توانست در کشورى مثل فرانسه که مهد دموکراسى و آزادى است بتواند اقامت کند) تهیه و مستقیما به رئیس جمهورى فرانسه مخابره و رونوشت آن را به پارلمان فرانسه بدهید.

بازرگان: ایده خوبى است و همین کار را مى‏کنم.

نظریه یکشنبه: باتوجه به وضعیت شنبه مفاد خبر صحت دارد. ضمنا نزیه همان حسن نزیه رئیس کانون وکلاى تهران مى‏باشد.

2ـ باتوجه به متن خبر مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضى اعلام مى‏گردد. و هرگونه اخبار مکتسبه بعدى از منبع 1585 نیز به موقع به استحضار خواهد رسید.

نظریه سه‏شنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است.

نظریه چهارشنبه: نظریه سه شنبه تأیید مى‏گردد.