تصویر صفحه اول روزنامه آسیای جوان 28 دی ماه 1334


4456 بازدید

تصویر صفحه اول روزنامه آسیای جوان 28 دی ماه 1334
نواب صفوی و دیگر اعضای مؤثر فدائیان در اول آذر 1334 بازداشت گردیدند. آنان در زندان ستم شاهی تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفتند و در دی ماه 1334 در دادگاه نظامی محاکمه شدند. پس از چند جلسه، دادگاه تشریفاتی ، نواب صفوی به همراه مظفر ذوالقدر، خلیل طهماسبی و محمد واحدی به اعدام محکوم شد. حکم دادگاه در بامداد ۲۷ دی ۱۳۳۴ به اجرا درآمد.