ترجمه «پایی که جا ماند» به انگلیسی/ برگردان مجموعه شاعران معاصر به اسپانیولی


1719 بازدید

ترجمه «پایی که جا ماند» به انگلیسی/ برگردان مجموعه شاعران معاصر به اسپانیولی

فهیمه سمسار، دبیر دفتر ترجمه آثار حوزه هنری در گفت‌وگو با خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس پیرامون تازه‌ترین آثار ترجمه شده این دفتر اظهار داشت: ترجمه کتاب «دا» نوشته سیده زهرا حسینی به تازگی از سوی پل اسپراکمن پایان یافت ه‌است. این کتاب قرار است به زودی توسط انتشارات مزدا در کالیفرنیا منتشر شود.

سمسار به ترجمه یک مجموعه شعر توسط احسان عباسلو هم اشاره کرد و افزود: مجموعه شعر معاصر ایران بزودی با ترجمه انگلیسی احسان عباسلو منتشر می‌شود، این مجموعه به اشعار شاعران پس از نیما اختصاص دارد و در ادامه به اسپانیولی هم برگردان خواهد شد.

دبیر دفتر ترجمه حوزه هنری با اعلام یک خبر تصریح کرد: یک مجموعه داستانی بزودی انتخاب شده و برای ترجمه در اختیار یک مترجم قرار می‌گیرد، موارد نهایی شود اطلاع رسانی پریامون آن صورت می‌گیرد.

این مسئول در ادامه با ترجمه انگلیسی کتاب «پایی که جا ماند» اشاره کرد و اینکه مترجم اثر هنوز مشخص نیست و افزود: قرار است همین کتاب به زیان اسپانیولی هم منتشر شود اما ترجمه آن هنوز به پایان نرسیده است.


فارس