نگاهی به آثار و اندیشه‌های شهید نظریه‌پرداز/ گزیده کتابشناسی شهید بهشتی


1738 بازدید

نگاهی به آثار و اندیشه‌های شهید نظریه‌پرداز/ گزیده کتابشناسی شهید بهشتی

شهادت آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی و یارانش در دفتر حزب جمهوری اسلامی، یادواره‌ای تلخ را از صفحه هفتم تیر 1360 به تقویم تاریخ معاصر ایران گسترد. بهشتی عالمی نواندیش بود که پا در وادی مبارزه و مسوولیت‌های اجرایی نهاد. آثار قلمی او و سخنرانی های او که در قالب کتاب درآمدند، نکته‌ها و دیدگاه‌هایی نو را در خود دارند که می‌تواند گرهگشای برخی دشواری‌ها باشد.

آن چه در زیر خواهید خواند، مشخصات کتاب‌هایی با موضوع ابعاد مختلف شخصیت شهید بهشتی را در بر می‌گیرد. این گزارش حاصل جست‌وجو در داده‌های وبگاه «خانه کتاب» است که در یک دسته‌بندی موضوعی و سپس به ترتیب تاریخ، تنظیم یافته است.

اندیشه‌ها و نواندیشی‌ها
• سخنرانی منتشرنشده‌ای از شهید دکتر بهشتی
ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، اداره سیاسی ایدئولوژیک، 31 صفحه، چاپ اول سال 1361.
• سخنرانیهای شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی
جمال، 141 صفحه، چاپ دوم سال 1361، 80 ریال.
• فهرست موضوعی بخشی از آثار شهید مظلوم بهشتی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1270 صفحه، چاپ اول سال 1361، 85 ریال.
• آری بهشتی بر سر پیمان خود رفت: سخنرانی منتشر‌نشده‌ای از شهید بهشتی
31 صفحه، چاپ اول سال 1362.
• مبانی نظری قانون اساسی: آیت‌الله شهید دکتر سید محمد حسینی بهشتی
بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های‌ شهید آیت‌الله‌ بهشتی، نشر بقعه، 136 صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ اول سال 1377، 3000 نسخه، 5500 ریال.
• اندیشه‌های حقوقی شهید بهشتی
فرج‌الله هدایت‌نیا، موسسه ‌فرهنگی ‌دانش ‌و اندیشه ‌معاصر، 160 صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ اول سال 1382، 2500 نسخه، 12000 ریال.
• آزادی سیاسی در اندیشه آیه‌الله مطهری و آیه‌الله بهشتی
شریف لک‌زایی، بوستان کتاب قم، 160 صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ اول سال 1382، 2000 نسخه، 9000 ریال.
• ولایت، رهبری، روحانیت
سید محمد بهشتی، تهیه و تنظیم بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های‌ شهید آیت‌الله‌ بهشتی، ویراستار: عبدالرحیم مرودشتی، نشر بقعه، 400 صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ اول سال 1383، 3000 نسخه، 32000 ریال.
• روی خط اندیشه: جستاری دوباره در اندیشه‌های شهید بهشتی و فاجعه هفتم تیر 60
علی دارابی، ویراستار: محمد غفوری‌نژاد، ویراستار: مهدی جمشیدی، نشر هماهنگ، 130 صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ اول سال 1383، 3000 نسخه، 9000 ریال.
• شناخت اندیشه‌ها‌ی اجتماعی شهید آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی
صدیقه قاسمی، نشر بقعه، 216 صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ اول سال 1384، 1500 نسخه، 19500 ریال.
• اسلام و مقتضیات زمان از دیدگاه شهید آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی
صدیقه قاسمی، ویراستار: محمدصادق شریعت، ویراستار: خدایار مرتضوی، بقعه، 382 صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ اول سال 1385، 1500 نسخه، 34000 ریال.
• آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی
محمدحسین عباسی‌ولدی، نشر شاهد، 18 صفحه، پالتویی (شومیز)، چاپ اول سال 1385، 2000 نسخه، 2000 ریال.
• رهیافت 5: گزیده‌ای از دیدگاه‌های شهید بهشتی (ره)
حسن اردشیری‌ لاجیمی، ویراستار: حبیب مقیمی، دفتر عقل، مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد مواد و نیرو، 216 صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ اول سال 1386، 1400 نسخه، 17000 ریال.
• آزادی، هرج و مرج، زورمداری: آیت‌الله سید محمد حسینی‌ بهشتی، دکتر حبیب‌الله پیمان، مهدی فتاح‌پور
بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های‌ آیت‌الله‌ شهید بهشتی، ویراستار: عبدالرحیم مرودشتی، نشر بقعه، 168 صفحه، رقعی (شومیز). چاپ دوم سال 1386، 3000 نسخه، 23000 ریال.
• شناخت اسلام
سید محمد حسینی بهشتی، بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های‌ آیت‌الله‌ شهید بهشتی، ویراستار: حسین عبدلی، نشر بقعه، 592 صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ اول سال 1386، 3000 نسخه، 65000 ریال.
• دکتر شریعتی: جستجوگری در مسیر شدن
سید محمد حسینی‌ بهشتی؛ تهیه و تنظیم بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های‌ شهید آیت‌الله‌ بهشتی، نشر بقعه، 112 صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ اول سال 1378، 5000 نسخه، 4500 ریال.
• حق و باطل از دیدگاه قرآن
سید محمد حسینی‌ بهشتی؛ تهیه و تنظیم: بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های‌ شهید آیت‌الله‌ بهشتی، نشر بقعه، 148 صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ دوم سال 1378، 3000 نسخه، 5500 ریال.
• شهید بهشتی و آموزش و پرورش
مدرسه، 364 صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ اول سال 1387، 1500 نسخه، 30000 ریال.
• گزیده‌ای از دیدگاه‌های شهید بهشتی
حسن اردشیری‌ لاجیمی، موسسه بوستان کتاب، 228 صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ اول سال 1387، 1500 نسخه، 25000 ریال.
• الگوی حضور: نگاهی به سیره شهید بهشتی در عرصه تعلیم و تربیت
حسین رودسری، سازمان‌ پژوهش ‌و برنامه ‌ریزی ‌آموزشی، ‌انتشارات ‌مدرسه، 360 صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ اول سال 1390، 1100 نسخه، 50000 ریال.
• نقش آزادی در تربیت کودکان
سید محمد حسینی‌ بهشتی، تهیه و تنظیم بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های‌ شهید آیت‌الله‌ دکتر بهشتی، ویراستارعبدالرحیم مرودشتی، روزنه، 192 صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ اول سال 1390، 1000 نسخه، 48000 ریال.
• تعاون و اندیشه‌های اقتصادی شهید بهشتی
مهدی صوفیان، علی بزم‌آمون، پایور، 96 صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ اول سال 1392، 500 نسخه، 55000 ریال.
• در کوچه‌های بهشت: سیره تربیتی شهید دکتر بهشتی
ابراهیم خداشناس، بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد)، 96 صفحه، خشتی (شومیز)، چاپ اول سال 1392، 3000 نسخه، 35000 ریال.

سیر زندگی و مسیر مبارزه
• نقش شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی درانقلاب اسلامی بضمیمه شهادت‌نامه
مسیح مهاجری، اوج، 93 صفحه، چاپ اول سال 1361، 80 ریال.
• شهادتنامه درباره شهید مظلوم آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی
مسیح مهاجری، دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، 51 صفحه، چاپ 2 سال 1361، 40 ریال.
• یادنامه شهیدمظلوم آیه الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی
سید فرید قاسمی، قدس،حر، 224 صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ اول سال 1361، 190 ریال.
• یادنامه شهید مظلوم آیه‌الله بهشتی
ستاد برگزاری مراسم هفتم تیر، 336 صفحه، وزیری، چاپ اول سال 1365، 3000 نسخه، 450 ریال.
• شهید بهشتی (عقل ملکوتی)
علی علیزاده، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز چاپ و نشر، 170 صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ اول سال 1375، 4000 نسخه، 3000 ریال.
• شهید آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی
مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 672 صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ 2 سال 1377، 3000 نسخه، 19500 ریال.
• خاطرات ماندگار از زندگی آیت‌ا... دکتر سید محمد حسینی بهشتی
مرتضی نظری، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 364 صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ اول سال 1378، 2500 نسخه، 12500 ریال.
• بازشناسی یک اندیشه: یادنامه بیستمین سالگرد شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی
بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های‌ شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، نشر بقعه، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان اصفهان، کانون پژوهش، 288 صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ اول سال 1380، 5000 نسخه، 24000ریال.
• شهید بهشتی
ناصر طاهرنیا، ویراستار: اکرم عبدالوند، سازمان‌ پژوهش ‌و برنامه‌ ریزی ‌آموزشی‌، دفتر انتشارات ‌کمک ‌آموزشی، 118 صفحه، پالتویی (شومیز)، چاپ اول سال 1381، 10000 نسخه، 3000 ریال.
• شیفته‌ی خدمت؛ نگاهی به زندگی شهید بهشتی (ره)
مهناز میزبانی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 148 صفحه، پالتویی (شومیز)، چاپ اول سال 1381، 2000 نسخه، 4500 ریال.
• شهید بهشتی معمار نظام نوین قضایی اسلامی: یادمان همایش «فرهنگ ایثارگری و قوه قضاییه»
قوه ‌قضاییه‌، مرکز مطبوعات‌ و انتشارات، 80 صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ اول سال 1382، 3000 نسخه، 4000 ریال.
• زندگی و مبارزات شهید آیت‌الله بهشتی
علی کردی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 344 صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ اول سال 1385، 2500 نسخه، 22000 ریال.
• جفای دوستان بهشتی زیر آوار اتهام‌ها
اکبر مظفری، شاکر، 160 صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ اول سال 1385، 3000 نسخه، 13000 ریال.
• زندگی سید محمد حسینی بهشتی
افسانه وفا، روایت فتح، 60 صفحه، خشتی (شومیز)، چاپ اول سال 1385، 5500 نسخه، 8500 ریال.
• سیره شهید بهشتی
غلامعلی رجایی، نشر شاهد، 688 صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ 3 سال 1386، 3000 نسخه، 22000 ریال.
• تاریخ شفاهی زندگانی و مبارزات آیت‌الله شهید دکتر بهشتی
امامعلی شعبانی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 402 صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ اول سال 1387، 2500 نسخه، 32000 ریال.
• زندگی و مبارزات آیت‌الله شهید دکتر سید محمد حسینی بهشتی به روایت اسناد
محمدرضا سرابندی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 444 صفحه، وزیری (شومیز)، چاپ اول سال 1387، 2000 نسخه، 31000 ریال.
• بهشتی در قاب گفت و گوهایی درباره سید محمد حسینی بهشتی
بهاره رنجبران، ویراستار: حمیدرضا ابک، پیام آزادی، 156 صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ اول سال 1387، 3000 نسخه، 18000 ریال.
• تصویر ماندگار: نگاهی به زندگی سید محمد حسینی بهشتی
هدی ملکی، ویراستار: حمیدرضا ابک، پیام آزادی، 148 صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ اول سال 1387، 3000 نسخه، 18000 ریال.
• نسیمی از بهشت: خاطراتی کوتاه از آیت‌الله شهید دکتر بهشتی
غلامعلی رجایی، هم‌پا، 32 صفحه، جیبی (شومیز)، چاپ اول سال 1387، 5000 نسخه، 3000 ریال.
• وقتی که ما نبودیم: داستان‌هایی درباره سید محمد حسینی بهشتی
رقیه رودسرایی، ویراستار: کورش علیانی، سنبله، 160 صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ اول سال 1387، 3000 نسخه.
• راهبران اندیشه انقلاب: گزیده‌ای در زندگانی، اندیشه و مبارزات حضرت امام خمینی، استاد علامه مطهری و آیت‌الله دکتر بهشتی
حسین زحمتکش، حمید طاهریان، آبگین رایان، 368 صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ اول سال 1389، 2000 نسخه، 70000 ریال.
• هم حسینی بود هم بهشتی: گلگشتی در زندگانی و خاطرات شهید دکتر آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی
مهدی آقایی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معارف، 108 صفحه، جیبی (شومیز)، چاپ 2 سال 1390، 5000 نسخه، 10000 ریال.
• سید محمد حسینی‌ بهشتی: نگاهی به زندگی و مبارزات شهید دکتر بهشتی
امیر صادقی، میراث اهل قلم، 96 صفحه، پالتویی (شومیز)، چاپ اول سال 1391، 2500 نسخه.
• حزب جمهوری اسلامی ایران: گفتارها، گفتگوها، نوشتارها
سید محمد حسینی‌ بهشتی، تهیه و تنظیم بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های‌ شهید آیت‌الله‌ دکتر بهشتی، روزنه، 500 صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ دوم سال 1391، 2500 نسخه، 175000 ریال.
• بهشتی از زبان بهشتی خاطرات شهید آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی
فرامرز شعاع‌حسینی، مقدمه سید محمد حسینی، ویراستار: حمیده حسینی هنجنی، شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر، 482 صفحه، جلد 1، رقعی (شومیز)، چاپ اول سال 1392، 2000 نسخه.
• داستان‌های شیرین (42 داستان از آثار متفکر شهید دکتر سید محمد حسینی بهشتی)
 گردآورنده: مرتضی نظری، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 128 صفحه، رقعی (شومیز)، چاپ ششم سال 1392، 1000 نسخه، 45000 ریال.
• سرچشمه: داستانی درباره زندگی شهید بهشتی
یعقوب توکلی، ویراستار: سیداحمد موسوی، دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها)، 120 صفحه، پالتویی (شومیز)، چاپ اول سال 1393، 1000 نسخه، 30000 ریال.


ایبنا