مذاکرات راجع به اوضاع عراق در منزل آیت الله گلپایگانی


1483 بازدید

مذاکرات راجع به اوضاع عراق در منزل آیت الله گلپایگانی
موضوع : آیت‏اله گلپایگانىاز : 21 تاریخ 30/3848

به : 316 شماره : 1474/21ساعت 11 صبح روز 28/3/48 آیت‏اله گلپایگانى به اتفاق صافى و شخص ناشناس در اندرون خانه خود مشغول بحث درباره اوضاع عراق بودند شخص ناشناس گفت آقاى قائمى1 یکى از روحانیون ــ پیغام داده که بهتر است مراجع قم دور هم نشسته و خلوت نمایند و پس از مشورت هر چه صلاح است متفقا درباره عراق انجام بدهند گلپایگانى از این پیشنهاد استقبال نکرد و گفت بهتر است این جلسه در منزل ما نباشد زیرا جمعیت ازدحام مى‏کنند و نتیجه تصمیمات را از ما جویا مى‏شوند. گلپایگانى افزود ما فکر خوبى کردیم و در بین مردم شایع نمودیم که یک نفر را به عراق فرستاده‏ایم و منتظر جواب هستیم صافى اظهار داشت به نظر من پیشنهاد تشکیل جلسه مراجع قم به تحریک دولت باشد شخص ناشناس گفت بالاخره بهتر است آقا با سایر علماء هماهنگ شوند تا بین علماء اختلاف به وجود نیاید صافى گفت وجود اختلاف در بین علماء هیچ مانعى ندارد زیرا سابقا هم بین علماء اختلاف وجود داشته لکن فعلاً دامنه این اختلافات کم شده است.

نظریه منبع : صافى از نزدیکان و مشاورین گلپایگانى است و گلپایگانى بدون وجود سیدمهدى (فرزندش) و آقاى صافى هیچگونه اراده‏اى از خود ندارد. نظریه رهبر عملیات : مفاد گزارش صحت دارد و نظریه منبع مورد تأیید است. مرشد نظریه امنیت داخلى : مفاد گزارش صحیح و نظریه منبع مورد تأیید است. روحانى

آقاى شکورى بهره‏بردارى شود 5/4 رئیس ساواک ـ نظرى نیست. بهره‏بردارى شد. 9292 2 نسخه تکثیر شده است.1ـ حجت‏الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالرسول قائمى از علماء معاصر آبادان بوده که در سوم رمضان 1321 (ه ق) درحومه اصفهان متولد شد و پس از مقدمات در 19 سالگى به اصفهان آمده و سطوح فقه را نزد حجت‏الاسلام والمسلمین سید احمد درب امامى و آقا شیخ على یزدى استفاده کرده و در درس خارج آیت‏اللّه‏ حاج سید محمدرضا خراسانى و آیت‏اللّه‏ العظمى حاج سیدعلى نجف‏آبادى و آیت‏اللّه‏ آقا سید محمد نجف‏آبادى استفاده نمود و در سال 1364 (ه ق) به هنگام بازگشت از حج چون همراهان وى اهل آبادان بودند و از طرفى حدود پنجهزار نفر از پیروان کسروى در آنجا فعالیت مى‏نمایند تصمیم گرفته تا چند شبى را در آبادان به امر تبلیغ بپردازند و پس از مدتى مرحوم آیت‏اللّه‏ اصفهانى در پاسخ به تقاضاى اهالى آبادان به وى نوشتند که لازم است شما به آبادان بروید از این پس ایشان به آنجا مهاجرت نموده و منشأ خدمات ارزنده‏اى از قبیل تأسیس مسجد، پرورشگاه ایتام و... گردید. ر. ک : محمد شریف رازى، گنجینه دانشمندان، ج 3، ص 20ـ 16.