آرم USA


1499 بازدید

آرم USA
موضوع: اظهارات خدیجه اشجاری آموزگار دبستان 22 مهر آبادان
نامبرده فوق در روز 1/1/37 وقتی که متوجه می‌شود روی لباس دانش‌آموزی که در آن کلاس تدریس داشته آرم usa چسبانیده شده به شدت ناراحت شده و آرم را از روی لباس دانش‌‌آموز مزبور می‌کند و به کشور آمریکا فحاشی و اظهار می‌دارد آمریکا خون ماها را مکیده و شما آرم او را به سینه می‌زنید و می‌افزاید که من با آمریکا مخالف هستم چون اگر سیاست این کشور نبود امروز جوانان ما کشته نمی‌شدند و این قدر با سرنیزه به ما ستم نمی‌شد.
نظریه شنبه : نامبرده دارای تمایلات مذهبی و از پیروان خمینی است و در اهواز نیز چندین بار درگیری داشته که حتی خواسته‌اند او را اخراج نمایند.
نظریه یکشنبه: با توجه به دسترسی شنبه امکان صحت خبر وجود دارد.
ضمناً نامبرده آموزگار منتقله از اهواز به آبادان می‌باشد.
نظریه چهارشنبه: از اعمال و رفتار نامبرده مراقبتهای لازم معمول و هرگونه عمل خلاف مشارالیه به موقع به استحضار رسید. ارژنگ