اعلامیه امام خمینی به مناسبت شروع ماه محرم در سال 1357


اعلامیه امام خمینی به مناسبت شروع ماه محرم در سال 1357

گزارش ساواک درباره اعلامیه امام خمینی به مناسبت آغاز ماه محرم که در اول آذر ماه 1357 مصادف با محرم سال 1399 هجری قمری صادرشده است. 

برای کسب اطلاعات بیشتر در باره این روز های تاریخی به نشانی زیر مراجعه کنید:

https://psri.ir/?id=ivgsoqmi


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی