نگرانی ساواک از در اختیار گرفتن مسجد اعظم قم توسط آیت الله گلپایگانی


2387 بازدید

درباره : آیت ‌الله سید محمدرضا گلپایگانى
از : 316 تاریخ 24/11/47
محترما معروض مى‌دارد : برابر اعلام ساواک1 قم از موقعى که محمد حسن طباطبائى فرزند مرحوم آیت‌اله بروجردى که متولى مسجد اعظم قم مى‌باشد دچار سکته مغزى و بسترى شده نامبرده بالا چندین بار بر خلاف عادت قبلى خود به عیادت وى رفته است.
منظور گلپایگانى از این اقدام این است که چون محل برگزارى نماز جماعت وى (مسجد حسین‌آباد) از نظر وسعت و تعداد افرادى که در مراسم نماز جماعت شرکت مى‌کنند قابل توجه نیست و با توجه به موقعیت مسجد اعظم که وسیع و همجوار صحن حضرت معصومه مى‌باشد و تعداد زیادى زوار و اهالى جهت اداى نماز در آن محل حاضر مى‌شوند لذا سعى دارد به طرق مختلف رضایت محمد حسن طباطبائى را جلب و محل برگزارى نماز جماعت خود را از مسجد حسین‌آباد به مسجد اعظم منتقل نماید و بدین ترتیب موجبات تقویت بیش از پیش خود را فراهم آورد. ساواک مذکور در پایان پیشنهاد نموده چنانچه محمد حسن طباطبائى نتواند جهت اقامه نماز جماعت حاضر شود اصلح است شخص مطمئن دیگرى براى این کار در نظر گرفته شود.
نظریه :
ضمن تأیید نظریه ـ نظریه ساواک قم اضافه مى‌شود یکى از عواملى که در تقویت و تحکیم موقعیت روحانیون نقش عمده‌اى را ایفا مى‌کند محلى است که آنان جهت برگزارى نماز جماعت و احیانا در مواقع ضرورى به منظور سخنرانى در آن محل انتخاب کرده‌اند علیهذا چنانچه مسجد اعظم که به مثابه سنگرى براى گلپایگانى است در اختیار وى قرار گیرد گام مهمى در گسترش نفوذ و وجهه نامبرده محسوب مى‌شود لذا در صورت تصویب قبل از فوت وقت رئیس ساواک محل به نحو مقتضى و ظاهرا به منظور عیادت و ابلاغ مراحم تیمسار ریاست ساواک با محمد حسن طباطبائى ملاقات و ترتیبى داده شود از نفوذ گلپایگانى در مسجد اعظم قم جلوگیرى گردد و چنانچه طباطبائى در نظر دارد شخصى را به جاى خود به عنوان امام جماعت مسجد مزبور انتخاب نماید فردى غیر از گلپایگانى یا طرفداران او باشد و به موازات آن با آیت‌اله شریعتمدارى تماس حاصل و با هدایت وى در این زمینه اقدامى به عمل آید که شخصا یا یکى از اطرافیان خود را در آینده براى امام جماعت مسجد اعظم کاندید نماید ضمنا ممکن است این عمل در آتیه شکافى بین شریعتمدارى و گلپایگانى به وجود آورد که از آن بهره‌برداریهاى لازم به عمل خواهد آمد.
رئیس بخش 316 ـ ازغندى
رئیس اداره یکم عملیات و بررسى. ثابتى
طباطبایى 26/11
اوانى ــ 24/11/47
1ـ گزارش ساواک قم به مرکز (اداره کل سوم) طى سند 4664/21 ـ 17/11/47 ارسال شده است. با توجه به اینکه مفاد آن با این گزارش تکرارى است، از درج آن صرف‌نظر گردید.
 


نگرانی ساواک از در اختیار گرفتن مسجد اعظم قم توسط آیت الله گلپایگانی