انتشار مجلد پنجم از زندگینامه علمی دانشوران


1269 بازدید

انتشار مجلد پنجم از زندگینامه علمی دانشوران

 زندگینامۀ علمی دانشوران شرح زندگی بیش از پنج‌ هزار دانشمند علوم دقیق را در دسترس اساتید، دانشجویان و دانش‌ پژوهان قرار می دهد و آنان را با کوشش عظیمی که بزرگان علم برای پیشرفت آن کرده و رنجی که در این راه برده‌اند آشنا می‌ سازد.
بدین ‌سان، هزاران سرمشق کار و کوشش در مقابل چشم جویندگان دانش و پویندگان راه تحقیق قرار می‌دهد.
این مجلد مانند سایر کتاب‌ های این مجموعه حاصل کار گروهی تعدادی از پژوهشگران است و به دانشوران برجسته‌ علمی در حوزه‌های مختلف می ‌پردازد.
شرح مختصر زندگانی علمی بیشتر از شش هزار مرد و زن از سراسر جهان در این اثر بیان شده است که در رشته اخترشناسی، پزشکی، روانشناسی، ریاضی، شیمی، علوم اجتماعی، علوم طبیعی، فلسفه و فیزیک فعالیت کرده اند.
پس از انتشار چهار مجلد از ترجمه‌ زندگی ‌نامه‌ علمی دانشوران با ویراستاری و سرپرستی فریبرز مجیدی و احمد بیرشک، ترجمه‌ مجلد پنجم این مجموعه پس از درگذشت بیرشک (سال 81)، به کوشش احمد آرام و دیگران منتشر شده است.
انتشارات علمی و فرهنگی به تازگی مجلد پنجم زندگی علمی دانشوران ایران را در شمارگان 2000 نسخه در 1119 صفحه به بهای 580000 ریال منتشر کرده است.


میراث مکتوب