ده تصویر منتشرنشده از شهیدمحلاتی


1345 بازدید

ده تصویر منتشرنشده از شهیدمحلاتی
اول اسفندماه 1364 هواپیمای حامل شیخ فضل الله محلاتی نماینده امام خمینی(ره) در سپاه و تعدادی از مسئولان کشور که از تهران به مقصد اهواز در پرواز بود، در نزدیکی اهواز هدف حمله دو جنگنده عراقی قرار گرفته و همه سرنشینان آن به شهادت می‌رسند.

موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی در سالگرد شهادت شهید محلاتی، ده تصویر منتشرنشده از ایشان را منتشر می‌کند.


استقلال، آزادی ، جمهوری اسلامی

استقلال، آزادی ، جمهوری اسلامی

استقلال، آزادی ، جمهوری اسلامی

استقلال، آزادی ، جمهوری اسلامی

استقلال، آزادی ، جمهوری اسلامی

استقلال، آزادی ، جمهوری اسلامی

استقلال، آزادی ، جمهوری اسلامی

استقلال، آزادی ، جمهوری اسلامی

استقلال، آزادی ، جمهوری اسلامی