واردات کالاهای اسراییلی با برچسب اروپایی


1755 بازدید

واردات کالاهای اسراییلی با برچسب اروپایی
شماره: 3/3/397
تاریخ: 19/3/1332
پیوست: یک برگ ترجمه
وزارت امورخارجه
وزارت بازرگانی و گمرکات اردن تعلیمات جدیدی به ادارة پروانه ورود کالا به اردن در باب بازرگانی کلیمی در ایران صادر نموده که قابل توجه و ترجمه آنرا به پیوست تقدیم می‌دارد. در این تعلیمات دولت اردن مدعی است که بازرگانان و شرکت‌های کلیمی مقیم ایران کالاهای ساخت اسرائیل را که به ایتالیا و فرانسه و انگلستان صادر و در آنجا تغییر علامت داده می‌شود به ایران وارد می‌نمایند و توصیه نموده است که مراقبت نموده این قبیل کالاها از ایران وارد نشود.
بنابراین خواهشمند است مقرر فرمایند با ملاحظة صورت کالاهای مزبور از صحت و سقم این ادعا سفارت را مستحضر دارند که اگر لازم به توضیحی باشد مراتب را به مقامات مربوطه اردن و جرائد اعلام دارد.
وزیرمختار ـ زین‌العابدین خاکسار

* * *

رونوشت نامه شماره 190
مورخه 27/5/32
وزارت اقتصاد ملی
پاسخ نامه شماره 1313/498 ـ 31/3/32 به اطلاع عالی می‌رساند تحقیقات این مستشاری در باب (کالاهای ساخت اسرائیل که به ایتالیا و فرانسه و انگلستان صادر و در آنجا تغییر علامت داده و به ایران وارد می‌نمایند) از لحاظ عدم وجود مشخصات کالاهای مزبوره به نتیجه مثبتی نرسید. متمنی است دستور فرمائید فقط مشخصات یک قلم از این کالاها را که از فرانسه به ایران صادر شده است به این مستشاری اعلام نمایند تا راه مناسب‌تری برای تحقیقات کامل‌تر باز شود.
به ضمیمه این نامه فهرست اسامی عده‌ای از لابراتوارهای داروسازی کشور فرانسه ایفاد می‌گردد.
علی‌اکبر مدنی
رونوشت برابر اصل است.