پادشاه کشور اسلامی


1584 بازدید

پادشاه کشور اسلامی
شماره: 2ـ‌3ـ 5259

موضوع: دربار شاهنشاهی

سیدجعفر بهبهانی اظهار داشته شماره هفته گذشته روزنامه اطلاعات را که عکس شاهنشاه هنگام افتتاح تلویزیون آبادان در آن گراور شده و سرلشگر دکتر ایادی و حبیب‌ ثابت‌پاسال در پشت سر شاهنشاه ایستاده‌اند برای آیت‌الله بروجردی ارسال شده و ذیل آن نوشته‌اند این هم پادشاه کشور اسلامی است که در ماه مبارک رمضان در گردش است و این طور بهائیها را علیه مسلمین تقویت می‌نماید. سیدجعفر نام فرستنده را ذکر نکرده است.