دیدارهای گرم در هوای سرد


1812 بازدید

دیدارهای گرم در هوای سرد

 
روز های اقامت امام خمینی در قم با دیدار های ساده ولی گرم و پر شور و حال مردمی همراه بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جماران، امام برای پاسخ گویی به ابراز ارادت مردمی که حتی در آن سوی رودخانه نیز برای زیارت ایشان تجمع می کردند ، به بالای پشت بام منزل مسکونی می رفتند. ملاقات ها گاه در زمستان برگزار می شد و با سرمای هوا همراه بود. 

عکس فوق لحظه ای از آن لحظات را ثبت کرده است. وجود عبای دوم بر دوش امام نشانگر سردی هوای آن روز قم است.

صف اول ایستاده از راست: سید هادی موسوی، مرحوم شیخ حسن ثقفی( برادر همسر امام )، یکی از پاسداران بیت، آیت الله توسلی ، تاجیک ( محافظ)، آیت الله صانعی، حاج علی (خادم منزل امام)

صف دوم: بهاره جلایر (از بستگان)، شهید عباس جعفری( فرزند حاج رضا جعفری خادم منزل امام درقم، در سال های مبارزه)، مسیح بروجردی، علی اشراقی


پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران