نیک‌پی «دستِ راست هویدا»


تاریخ سند: ۳ آذر ۱۳۴۷

«پسر آقای اعزاز نیک‌پی از جوانانی است که از ابتدای کار حسنعلی منصور یک سلسله همکاری‌هایی را با او آغاز کرد. در آن روزها دکتر غلامرضا نیک‌پی در شرکت نفت مشغول کار بود و منصور در جاهای مختلف فعالیت می‌کرد، ولی دوستی آنها در کانون مترقی ادامه داشت و بارها همدیگر را می‌دیدند. دکتر نیک‌پی در کابینه منصور معاون نخست‌وزیر شد و این سمت را تا چند ماهی هم در کابینه هویدا داشت تا در آخرین ترمیم، وزیر مشاور شد...آنها که از نزدیک واردند دکتر نیک‌پی را واقعاً دست راست هویدا می‌دانند. نیک‌پی در چهاردیواری اتاق و مسئولیتش فکر می‌کند و بدین خاطر زیاد به مسائل خارج از کار خود وارد نیست...در زمان عضویت شرکت نفت موقعیت‌های زیادی در هر مسافرت به خارج داشت که هیچ‌یک را هم از دست نمی‌داد...».


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
نیک‌پی «دستِ راست هویدا»