رنج‌نامه دانشجویان مسلمان پیرو خط امام


1784 بازدید

 بسم‌الله الرحمن الرحیم ـ پیشگاه رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی ارواحنا فداء
ضرورتی نمی‌بینم که شدت تأثرات و اندوه و غم بر دل نشسته فرزندانتان را بازگو کنیم. نه نیازی به گفتن که همه می‌دانند، کوهها و بیابانها می‌دانند، آسمان و زمین و آنچه در آنها است می‌دانند، نه نیازی نیست که اینها نیز بدانند برای ما کافی است که خدا می‌داند، آری فقط او می‌داند که بر دلهای ما چه می‌گذرد و فقط تسلّای این دلهای نگران و بی‌قرار اخباری است که روز به روز از طرف پزشکان معالج از بهبودی حال اماممان به گوش می‌رسد.
آری ای رهبر به ما گفتی که از آمریکا نترسید که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و به همة ملتمان صلا زدی که امروز انقلابی بزرگتر آغاز شده است و باید کوشید که آمریکا این ام‌الفساد قرن را از تاریخ بیرون برانید و به امریکا هشدار دادی که ما را از حملة نظامی نترسان که ما مرد جنگیم و آماده شهادت و به محاصرة اقتصادی تهدید نکن که ما روزه می‌گیریم و تن به ذلت نمی‌دهیم آری رهبر و دیدیم که آمریکا هیچ غلطی نتوانست بکند و اما ای رهبر، ای امام، ای ولی مستضعفین که درد و رنج خود از غیبت صغرایت را به درگاه خدای مستضعفین شکایت می‌بریم آیا برای شما بگوئیم و آیا پزشکان معالج اجازه می‌دهند که برایتان بگوئیم که در این مدت اندک که دست ما از دامن شما کوتاه شده است در کمین نشستگان چه حملاتی را آغاز کرده‌اند؟ دریوزگان آشفته بازار سیاست که گاهی هوس رهبری نیز در سر می‌پرورانند گاهی ما را به گرایشات ضد الهی متهم می‌کنند و گاهی هم وابسته بودن به این و آن جریان و هدفشان این است که بگویند ما در خط اماممان نیستیم بعضی از این فرومایگان که در اثر افشاگریهای ما چهره کریه‌شان برای ملت ما ظاهر شده است ما را وقیحانه و احمقانه به لت و پار کردن تهدید می‌کنند و گویا از تبار چنگیز و از سلاله رضاخان‌اند آنها که در شب پردة ریا و تزویر برای خود شخصیتی کاذب ساخته‌اند.
اسناد افشاگرانه این مرکز جاسوسی را بعنوان اوراقی بی‌اساس معرفی می‌کنند. دردناکتر اینکه وقتی عوامل آمریکا که پس از انقلاب نیز همچون گذشته سوگند وفاداری باربابان خود را خورده‌اند با ذکر اسناد به مردم معرفی می‌شوند مسئولین امور در برابر افشای این عوامل مزدور احساس مسئولیت نمی‌کنند و باز به آنان اجازه خیانت می‌دهند.
در ارتباط با چنین فعل و انفعالاتی بود که آسوشیتدپرس رویتر گزارش دادند که به مجرد ورود اعضای یک دادگاه بین‌المللی که قرار است اتهامات ایران علیه شاه مخلوع را رسیدگی کند گروگان‌های آمریکایی آزاد خواهند شد. این مطلب را هیکل روزنامه‌نگار معروف مصری طی مطالعه‌ای نوشته و اضافه کرده بود که هر چند گروگانها به مجرد ورود اعضاء دادگاه بین‌المللی مزبور به تهران بلافاصله آزاد خواهند شد اما در تهران زیر نظر طرف سوم نیز مثلاً سوئیس قرار خواهند گرفت تا آمریکا به آنها دسترسی داشته و مسئول سلامتی و آسایش آنها باشد.
در همین رابطه سفیر آلمان غربی مدعی گردید طرح مربوط است به سازمان ملل و شامل اعزام ما به دنبال فرمان شما همیشه گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم که آمریکا باید شاه مخلوع و خائن و تمامی اموال به یغما برده‌اش را به ملت ایران تحویل دهد که در آنصورت ملت با یک درجه تخفیف از محاکمة گروگانها چشم‌پوشی کرده و آنان را آزاد می‌کند.
آری ای رهبر، ای امام، ای خمینی بزرگ این فرمان شماست که باید شاه را از آمریکا پس بگیریم ولی نه به شیوه سازشکارانه، بلکه به شیوة انقلابی که همیشه در روشهای سازشکارانه دشمن بر ما پیروز می‌شود و ملت ایران در طول دوران انقلاب و پس از پیروزی انقلاب بارها این روشها را قاطعانه محکوم کرده‌اند. ای رهبر بزرگ انقلاب ما در پیشگاهت به خدای بزرگ سوگند یاد می‌کنیم که با همه وجودمان وفادار به خط انقلابیت باشیم و با روشهای سازشکارانه بستیزیم.


غائله چهاردهم اسفند 1359، ظهور و سقوط ضد انقلاب، انتشارات نجات، 1377، ص 257 و 258.