رئیس یونایتدپرس: هویدا اخته شده است!


1941 بازدید

رئیس یونایتدپرس: هویدا اخته شده است!
به: 321 تاریخ: 9/9/50
از: 20 ه‍ 21 شماره : 2358 / 20 ه‍ 21
موضوع: اظهارات یوسف مازندی درباره دولت
در جلسه نهار مورخه 7/9/50 دکتر الموتی که به افتخار نمایندگان مطبوعات و خبرگزاریهای خارجی و داخلی در رستوران مجلس ترتیب یافته بود یوسف مازندی رئیس خبرگزاری یونایتدپرس در یک صحبت خصوصی اظهار داشت دولت هویدا مدت‌هاست که باید رفته باشد ولی متأسفانه شاهنشاه کسی را پیدا نکرده است که جای او بگذارد و این مضوع به تأخیر افتاده است و خود هویدا هم که می‌داند که رفتنی است خیلی بد اخلاق شده است آن ژستهای سابق و رفیق‌بازی و نطق‌های خاص خودش را که سر مردم را شیره می‌مالید کنار گذاشته است و از اجتماع هم کناره‌گیری می‌کند و این نشان می‌دهد که هویدا اخته شده است مازندی گفت به نظر من بهترین جانشین برای هویدا جمشید آموزگار وزیر دارایی فعلی است ولی یک عیب دارد. در این موقع مازندی با نگاه کردن به سقف و در و دیوار گفت چون مطمئن هستم که در اینجا میکرفون مخفی وجود ندارد باید بگویم آن عیب این است که چون آموزگار خیلی باهوش و زیرک است بابا (مقصودش شاهنشاه ‌آریامهر بود) از او وحشت دارد زیرا سیاست بابا این است که نمی‌‌خواهد افراد خیلی زیرک و باهوش در رأس دولت باشند و ترجیح می‌دهد که افراد متوسط و مطیع را در این کار بگمارد.
نظریه سه‌شنبه: تشکیل جلسه فوق مورد تأیید بوده و بعید نیست که مطالب بالا نیز مطرح شده باشد ضمناً چون یوسف مازندی این صحبتها را به طور خصوصی نموده است تحقیق مستقیم از مشارالیه موجب شناخته شدن شنبه خواهد گردید. انجمن
نظریه چهارشنبه: نظریه سه‌شنبه تأیید می‌گردد.