بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات


7716 بازدید

بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات

بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات روز جمعه پنجم آبان ماه با حضور بیش از ۶۰۰ موسسه مطبوعاتی، نشریه، خبرگزاری‌ و پایگاه‌ خبری در مصلی تهران آغاز می‌شود.  نمایشگاه مطبوعات که سال گذشته و در آخرین سال دولت یازدهم با شعار «شفافیت، صداقت» به مدت هشت روز برقرار بود، امسال نیز در دولت  دوازدهم با شعار «جامعه آگاه‌تر: توسعه بیشتر و شعار کمتر» برگزار خواهد شد. نشانی موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی در نمایشگاه، راهرو شماره 16، غرفه شماره 312 می‌باشد. فصلنامه مطالعات تاریخی تا شماره 55 و فصلنامه سیاست خارجی تهران تا شماره 5 در غرفه موسسه عرضه می‌گردد. بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات تا 12 آبان همه روزه از ساعت 9/30 تا 20/30 به روی بازدیدکنندگان دائر خواهد بود.