کودک فلسطینی در حال فروش روزنامه فلسطین؛


 کودک فلسطینی در حال فروش روزنامه فلسطین؛
یک کودک فلسطینی در حال فروش روزنامه فلسطین در شهر یافا در 1921 قبل از اشغال توسط اسرائیل.

روزنامه فلسطین از مهم‌ترین روزنامه‌های فلسطین و بزرگترین و پر تیراژترین آنها در زمان خود بشمار می رفت . این روزنامه توسط عیسی داوود العیسی در شهرستان یافا در سال ۱۹۱۱ بنیان گذارده شد. روزنامه فلسطین که تا زمان جنگ تجاوزکارانه اسرائیل در سال ۱۹۶۷ منتشر می شد از بهترین روزنامه‌های فلسطین بود که با ایجاد ستون هایی ویژه برای نویسندگان و ادبا فلسطین ، انعکاس دهنده درد و رنج مردم فلسطین و زندگی واقعی آنها در قالب مقالات ادبی و فرهنگی در فلسطین بود. به همین دلیل افکار عمومی مردم فلسطین با استقبال از این روزنامه چه در دوره حاکمیت عثمانی ها بر فلسطین و چه در دوران اشغالگری صهیونیست ها در بعد از سال های 1948 ، جایگاهی برای طرح مسائل روز خود در آن می یافتند .