تصویری از قدیمی ترین شعبه بانک ملت در تهران


1979 بازدید


تصویری از قدیمی ترین شعبه بانک ملت در تهران