تشیع پیکر آیت الله العظمی سید حسین بروجردی در قم


تشیع پیکر آیت الله العظمی سید حسین بروجردی در قم پیکر آیت الله بروجردی بر فراز دستهای مردم
آیت الله سید حسین طباطبائی بروجردی متولد ۱۲۵۴ش در دهم فروردین ۱۳۴۰ش درگذشت. ایشان از مراجع تقلید شیعه بودند که هفده سال زعامت حوزه علمیه قم و پانزده سال مرجع عام شیعیان جهان را برعهده داشتند. آیت الله بروجردی از شاگردان آخوند خراسانی بود که بعد از بازگشت از نجف در بروجرد ساکن شد. چند سال پس از درگذشت آیت الله عبدالکریم حائری یزدی به دعوت مراجع سه گانه (حجت،‌ خوانساری، صدر) به قم آمد و ریاست حوزه علمیه قم را بر عهده گرفت. پس از درگذشت سید ابوالحسن اصفهانی، بروجردی مهم‌ترین مرجع شیعیان بود و در دهه ۱۳۳۰ش مرجع عام شیعیان محسوب می‌شد.

در دوران آیت الله بروجردی حوزه علمیه قم گسترش و تعداد طلاب افزایش زیادی یافت. با حمایت‌‌های ایشان آثار حدیثی و فقهی متعددی احیاء و منتشر شد. مجموعه بزرگ جامع احادیث الشیعه تحت نظر او تدوین شد.