اشاعه خشونت جنسی در جامعه صهیونیستی


1490 بازدید

اشاعه خشونت جنسی در جامعه صهیونیستی

آزار اذیت جنسی، تجاوز گروهی و فحشا در میان جوانان در چند ماه اخیر سرخط رسانه های صهیونیستی بوده است.

به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا) بنقل از روزنامه صهیونیستی جروزالم پست آخرین مورد این وقایع چهارشنبه گزارش روی داد که طی آن 7 مرد بین سنین 17 تا 45 سال به جرم تجاوز گروهی به کودکان دستگیر شدند. "ایتژاک گاتنیو" رئیس بخش اطلاعات و تحقیقات پلیس تل آویو به رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گفت:از بازگو کردن اتفاقات در پرونده های اخیر احساس شرم میکنم.براساس گفته های وی این اعمال بدترین مواردی است که به ذهن انسان خطور میکند.وی افزود:البته این اعمال وقیح با رضایت طرفین ودرقبال پول انجام شده است.

شورای حمایت از کودکان رژیم صهیونیستی در نامه سرگشاده ای برای"ایتژاک آحارونویچ" وزیر امنیت داخلی اسرائیل از او خواسته است بدلیل افزایش اینگونه اعمال یک واحد تخصصی در پلیس رژیم صهیونیستی برای مقابله با جرایم جنسی علیه کودکان دایرشود.

دکتر"ایتژاک کادمن"مدیراجرایی شورای حمایت از کودکان دراین نامه نوشته است آشکار شدن جزئیات شوکه کننده موارد تجاوز جنسی درمورد کودکان نشان میدهد که باید عملیاتی جدی تری برای جلوگیری از گسترش سوءاستفاده جنسی از کودکان انجام شود. وی از وزارتخانه های آموزش پرورش، خدمات اجتماعی، دادگستری، بهداشت و امنیت داخلی خواست تا با همکاری بایکدیگر با این معضل اجتماعی مقابله کنند.

هفت پسر نوجوان هفته گذشته به اتهام تجاوز به یک دختر 13 ساله دستگیر شدند. پلیس همچنین 5 پسر نوجوان را در ماه دسامبر به اتهام آزار اذیت جنسی یک دختر 12 ساله دستگیر کرد.

"اوریت سولیتزیانو" مدیر انجمن مرکزی بحران تجاوز در سرزمین های اشغالی نیزباانتشار بیانیه ای اعلام کرد:سر خود را از برف بیرون بیاورید،ماازمقامات بارها خواسته ایم که به این موضوع رسیدگی کنند،اسرائیل درسال 2014 باپدیده گسترده و درمان نشده ای همراه است که باید برای ریشه کن کردن آن سرمایه گذاری های لازم انجام شود.


قدسنا