شهید بهشتی: آمریکا با ملت ایران طرف است


روزنامه اطلاعات؛ ۱۴ آبان ۱۳۵۸:

«در آغاز جلسه دیروز[مجلس خبرگان قانون اساسی] دکتر بهشتی با اشاره به روز ۱۳ آبان گفت: ما خاطره نوجوانان قهرمان را که به هنگام اذان ظهر در مقابل گلوله‌های مزدوران شاهِ دست‌نشانده آمریکا شجاعانه ایستادند و انقلاب را جانی تازه دادند، گرامی می‌داریم. وی در پایان سخنان خود گفت: امروز همچنین عده‌ای از جوانان باایمان و برآشفته ما که پذیرش شاه جنایتکار را از جانب آمریکا، توهین بزرگ به ملت ایران می‌دانند، به عنوان اعتراض سفارت آمریکا را تصرف کردند. ما به آمریکا گفتیم که با فرد، شخص امام، رجال انقلابی، شورای انقلاب یا دولت انقلابی طرف نیستند، شما با  یک ملت طرف هستید. ملت ایران حق خود را شناخته و اگر همه چهره‌های سرشناس ما را هم بکشید، انقلاب بازهم به پیش می‌رود. ما تأکید می‌کنیم آمریکا به حکم وظیفه انسان‌دوستی اگر به این معتقد است، این دشمن خلق(شاه) را به دست دادگاه انقلاب اسلامی بدهد.»


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
شهید بهشتی: آمریکا با ملت ایران طرف است