افزودن اسنادی درباره حزب رستاخیز ایران به مرکز اسناد کتابخانه مجلس


2386 بازدید

افزودن اسنادی درباره حزب رستاخیز ایران به مرکز اسناد کتابخانه مجلس

به گزارش روابط عمومی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، دکتر علی ططری، مدیر مرکز اسناد کتابخانه با اعلام این خبر گفت: اخیراً مجموعه‌ای تحت عنوان حزب رستاخیز با موافقت شورای سیاستگذاری و نظارت بر منابع اسنادی مرکز اسناد کتابخانه مجلس خریداری و به مخزن اسناد افزوده شد.

ططری گفت: حزب رستاخیز ملت ایران مشهور به «حزب رستاخیز»، به دستور محمدرضاشاه پهلوی در ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ خورشیدی تشکیل شد. که همه حزب‌ها و سندیکاهای مجاز ایران مانند حزب ایران نوین، حزب مردم، حزب پان ایرانیست و حزب ایرانیان در آن ادغام شدند.

مدیر مرکز اسناد کتابخانه مجلس گفت: این اسناد شامل اسناد داخلی حزب رستاخیز، چارت سازمانی و زیرشاخه‌های حزب، آیین‌نامه‌ی خانه‌های جوانان شیر و خورشید صلح ایران، اساسنامه سازمان جوانان شیر و خورشید ایارن، جمعیت زنان دانشگاهی ایران و همچنین متن نطق‌های متبادل بین کارتر و محمدرضا شاه در 15 نوامبر 1977 در کاخ سفید می‌باشد.

دبیر شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر منابع اسنادی افزود: علاوه بر اسنادی که ذکر آن رفت تعدادی پوستر انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی نیز که در سال 1358 برگزار شد،‌به تازگی از یکی از مجموعه ‌داران خریداری و به مجموعه اسناد کتابخانه مجلس افزوده شده است.

وی در انتها نوید داد: به زودی این اسناد فهرست‌نویسی شده و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.