مذاکره با یکى از نزدیکان آقای شریعتمدارى


1432 بازدید

مذاکره با یکى از نزدیکان آقای شریعتمدارى


تماس و مذاکرات خصوصى کریم سنجابى با یکى از نزدیکان آیت‏اله سید کاظم شریعتمدارى

شب هنگام مورخ 23/9/57 (2537 شاهنشاهى)، کریم سنجابى در تماس و مذاکراتى که به طور خصوصى با یکى از نزدیکان آیت‏اله سید کاظم شریعتمدارى داشته، عنوان نموده:

به عرض شاهنشاه رسانده‏ام، زمان آن است که فداکارى بیشترى بشود. چون مملکت در حالت طغیان و عصیان است و آشوب همه جا را فرا گرفته و وضعیت به صورتى است که همه ناراضى هستند و با توجه به جریان روزهاى تاسوعا و عاشورا بدون توافق مقامات، روحانیون و روح‏اله خمینى هر نوع حکومتى که بر سر کار آید محکوم به شکست و ناکامى است.

کریم سنجابى در ادامه صحبتهاى خود اضافه کرده:

پیشنهادى معروض داشتم، شاهنشاه مسافرتى به خارج از کشور بنمایند و مملکت را به یک شورا واگذار نمایند، تا یک حکومت صالح که مورد موافقت روحانیون و یا موجب سکوت خمینى باشد روى کار بیاید تا شاید بشود، مملکت را به جریان طبیعى انداخت.

کریم سنجابى ادامه داد.

چون این پیشنهادات مورد قبول واقع نشده، به همین جهت به عرض رسانده که شرکت او و همکارانش در کابینه جدید نتیجه‏اى نخواهد داشت.

ارزیابى خبر:

انجام مذاکرات صحت داشته و مطالب بالا عنوان شده است.