آپارتاید و تبیعض نژادی صفاتی درخور رژیم صهیونیستی


1217 بازدید

آپارتاید و تبیعض نژادی صفاتی درخور رژیم صهیونیستی

بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)بنقل ازلس آنجلس تایمز طوفانی از مشاجرات پس از هشدار جان کری مبنی براینکه اسراییل درخطر تبدیل شدن به آپارتاید است ما را بار دیگر به یاد این انداخت که جوامع بین المللی معمولا تحمل کمی از رفتار اسراییل در سرزمین های اشغالی دارند.وهمانطور که شخصیتهای برجسته بین المللی رژیم صهیونیستی را با "آپارتاید" جلا می دهند درمیابیم که واکنشهای سیاسی به هشدار کری لحظه ای و احساسی بوده است.

آپارتاید تنها یک کلمه توهین آمیز نیست،این کلمه که دارای معنای ویژه قانونی است توسط کنوانسیون بین المللی سرکوب و مجازات جنایت آپارتاید تعریف شده ودرمجمع عمومی سازمان ملل در سال 1973 وتوسط بسیاری از اعضای سازمان ملل از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا تصویب شده است.

طبق اصل 2 این کنوانسیون این کلمه به اعمالی گفته می شود که "به منظور تاسیس و حفظ حاکمیت توسط یک گروه نژادی بر گروه نژادی دیگر و سرکوب آنها بطور منظم تکرا میشود". سلب حق زندگی و آزادی دیگران،دستگیری خودسرانه، غصب اموال و املاک،محروم کردن آنها از حق خروج و ورود به کشور خود یا حق آزادی عمل و مقاومت،ایجاد ذخایر جداگانه و محلات خاص برای گروههای نژادی متفاوت وجلوگیری از ازدواج با دیگر نژادها همگی نمونه هایی ازاعمال آپارتاید گونه است که در این کنوانسیون ذکر شده است.

اصطلاح تبعیض نژادی نیز" هرگونه تمایز، محرومیت، محدودیت و ترجیح بر اساس نژاد، رنگ پوست، منشا تبار یا ملیت و یا قومیت که قصدی به همراه دارد و باعث خدشه دارشدن حقوق بشر و آزادی پایه ای در سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ و یا هر زمینه عمومی دیگری از زندگی می شود" رادربرمیگیرد. رژیم صهیونیستی سیستمی از تبعیض نژادی در زمینه مسکن را در سراسر سرزمین های اشغالی براه انداخته است.وصدها انجمن برای ساکنین صهیونیستی که زمینهای فلسطینیان را غصب کرده تاسیس شده اند که باعث تبعیض نژادی شده است.

بطور مثال آنها این کار را طریق ایجاد کمیته های قدرتمندی که معیارهای قومی ایجاد میکنند انجام می دهند، معیارهایی که زمان زیادی است در سایر نقاط جهان ازجمله در آمریکا ممنوع شده است. صهیونیستهای مهاجر در سرزمینهای اشغالی از حقوق و مزایای متعددی که بهچوجه شامل حال فلسطینیان نمیشود لذت میبرند.ودرحالیکه صهیونیست آزادانه رفت و آمد میکنند فلسطینیان کرانه باختری هدف دستگیریهای خودسرانه قرار میگیرند،آنها اغلب از دسترسی به تسهیلات آموزشی و بهداشتی و یا مکانهای مقدس محروم هستنند.

در همین حال فلسطینیان ساکن سرزمین های اشغالی 1948 باید 50 نوع قانون صهیونیستی را مراعات کنند که تنها وضع شده اند تا صهیونیستهای مهاجر راحتتر زندگی بکنند بطور مثال قانون بازگشت فقط برای صهیونیستها مورد پذیرش قرار گرفته است و شامل فلسطینیان، حتی کسانی که در فلسطین بدنیا آمده اند نمی شود!ودرحالیکه صهیونیست ها می توانند بدون محدودیت به فلسطین اشغالی رفت و آمد کنند،فلسطینیان حتی اجازه آوردن همسر خود به سرزمین های اشغالی را ندارند.

سیستمهای آموزشی در فلسطین اشغالی برای صهیونیستها وفلسطینیان هم برخوردی دوگانه ونابرابر دارد.ودرحالیکه مدارس فلسطینی اززیادی دانش آموزان کمبود فضای آموزشی رنج میبرند.دانش آموزان اسراییلی با فراق بال و آرامش دروس فوق العاده یادمیگیرند.

این تبعیضها درتمامی مراحل زندگی ادامه دارد،ازتولد تا مرگ،تبعیضی منظم و با دقت بین دو طرف درجریان است که اصول برابری را بطور مطلق نقض می کند. یک گروه که محروم از اموال و حقوق انسانی، اخراج شده، تحقیر شده، مجازات شده، تخریب شده، اسیر شده و رانده شده به پرتگاه گرسنگی ودرحال پژمردن هستند.وگروهی دیگر از آزادی عمل و پیشرفت برخوردارند وبرای بدست آوردن زندگی بهتر هم مورد تشویق قرار می گیرند.

مطرح کردن این سوال درست نیست که آیا "آپارتاید" مناسب رژیم صهیونیستی است یا خیر، چراکه بدون طرح این سوال هم همه چیز گویای حقیقت است.


قدسنا