اعترافات سرتیپ محققی


2282 بازدید

اعترافات سرتیپ محققی
اسناد زیر بخشی از جلسات بازجویی و اعترافات سرتیپ آیت الله محققی فرمانده عملیات هوایی کودتای نافرجام نقاب(موسوم به کودتای نوژه) می‌باشد که برای نخستین بار توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی منتشر می‌گردد