آژانس یهود و اروندرود


تاریخ سند: 1 دی 1338

متن سند:

شماره : 2 ـ 3 ـ 93/م رجبی عضو تربیت بدنی و سردبیر آسیای جوان از قول ربی مئیر عزری1 عضو مؤثر آژانس یهود که با وی دوستی نزدیک دارد می گفت[:] با شروع اختلافات مرزی بین دولت شاهنشاهی ایران و عراق و تغییر نام شط العرب به اروندرود، جاسوسان اسرائیلی مقیم عراق اطلاعات و اخبار مربوط به ایران را در داخل عراق توسط عمال خود تهیه و برای جاسوسان یهود در تهران ارسال می دارند.
ضمنا مدتی است بین ربی مئیر عزری و تیمسار سپهبد علوی مقدم نزدیکی و صمیمیت برقرار شده و ملاقاتهایی نیز بین آنها صورت گرفته و در این ملاقاتها عزری اطلاعات و اخبار مذکور را به تیمسار سپهبد علوی مقدم داده است و اخبار و اطلاعات مذکور برای دولت ایران ارزش زیاد داشته است حتی گفته می شود دستگیری سرهنگ عراقی در خرمشهر بر اثر اطلاعاتی بوده که این سازمان در اختیار دولت ایران گذارده است.
318 ـ الف ـ م ـ ...
محترما بعرض می رساند ...
9 /10 /38 بایگانی گیرندگان : الف ـ 3


توضیحات سند:

1ـ ربی مئیر عزری فرزند صیون متولد اصفهان، با خانواده اش به فلسطین اشغالی رفت و به عنوان تبعه اسرائیل در وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی مشغول به کار شد.
وی مدتی نیز کارمند اداره تبلیغات و گوینده فارسی رادیو اسرائیل بود.
عزری مدتی بعد مجددا به ایران آمد و روابط خود را با سازمان ها و انجمن های یهودی و صهیونیستی داخل کشور برقرار کرد و عمق بخشید.
او حتی با برخی محافل مطبوعاتی مثل مؤسسه کیهان و اطلاعات و دست اندرکاران آنها ارتباط صمیمی پیدا کرد.
مئیر عزری سالها در سفارت اسرائیل در تهران به عنوان نماینده سیاسی، دبیر و سفیر فعالیت داشت و در عین حال بسیاری از گروه ها و مؤسسات یهودی تحت نظر و نفوذ او بودند.
فعالیت و تکاپوی مئیر عزری در ایران شاهنشاهی صرفا به امور سیاسی مربوط نبود، بلکه او از طریق شبکه های تحت کنترل خود اهداف و مطامع اطلاعاتی و اقتصادی و فرهنگی خاصی را در این کشور تعقیب می کرد.کتاب سپهبد مهدیقلی علوی مقدم به روایت اسناد ساواک صفحه: 146
 آژانس یهود و اروندرود