خط مشی مجموعه‌سازی دیجیتال در کتابخانه ملی تدوین شد


2111 بازدید

خط مشی مجموعه‌سازی دیجیتال در کتابخانه ملی تدوین شد

استانداردهای دیجیتال‌سازی و خط مشی مجموعه‌سازی دیجیتال در کارگروه‌های تخصصی کتابخانه و اسناد دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تدوین شد.
 
به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات باشگاه خبری فارس «توانا»، تدوین خط مشی مجموعه سازی دیجیتال با توجه به اولویت‌های محتوایی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای دیجیتال‌سازی به پایان رسیده که آن نیز به زودی در سایت سازمان قرار می‌گیرد.
در این راستا استاندارد دیجیتال‌سازی برای تبدیل منابع آنالوگ به دیجیتال، مراحل نهایی خود را در کارگروه استانداردهای کتابخانه و اسناد دیجیتال طی می‌کند و به زودی پس از تصویب نهایی در وب سایت سازمان قرار می‌گیرد.
نسخه اولیه استاندارد دیجیتال‌سازی پس از بازنگری آن مطابق با استانداردهای جهانی در سال 2013 به روزرسانی مجدد شده و نسخه جدید آن منتشر می‌شود.
گفتنی است سازمان‌های معتبر جهانی برای ارتقای کیفیت تولید منابع دیجیتال و امکان تبادل و حفاظت بلند مدت آنها، از استانداردهای دیجیتال‌سازی مختلفی مطابق با سطح سازمانی خود استفاده می‌کنند و استاندارد تدوین شده در سازمان اسناد و کتابخانه ملی می‌تواند سرلوحه سازمان‌های ایرانی برای پیوستن به جنبش جهانی دیجیتال‌سازی شود.
بر این اساس، در حال حاضر کار گروه استانداردهای کتابخانه و اسناد دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در حال تدوین دست‌نامه پردازش منابع دیجیتال است.


فارس