مزد وطن فروشی جاسوسهای اسرائیلی چقدر است؟


1502 بازدید

مزد وطن فروشی جاسوسهای اسرائیلی چقدر است؟

رژیم صهیونیستی به جاسوسهای خود در فلسطین ماهانه 14دلار میپردازد.

بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)پایگاه خبری"المجد"وابسته به حماس،آماری درباره میزان حقوق جاسوسان رژیم صهیونیستی در فلسطین منتشر کرد. آمار اعلام شده نشان میدهد که حقوق ده هانفر از جاسوسانی که حماس آنها را دستگیر کرده ماهیانه بین 7تا14 دلار میباشد.

این تحقیق همچنین نشان میدهد که سازمان جاسوسی اسرائیل ازروش تطمیع وتهدید هم برای بکار گیری فلسطینیان در اقدامات جاسوسی استفاده میکند.

در سال های اخیر نیروهای امنیتی حماس موفق شده اند تعداد زیادی از جاسوسان که برای اسرائیل در فلسطین جاسوسی میکنند را دستگیر،و بسیاری از آنها را بدلیل جرایمی که در حق هموطنان خود مرتکب شدند،محکوم به زندان کرده است.


قدسنا