نگاهی به مدرسه فیروز بهرام در تهران قدیم


1081 بازدید

 مدرسه فیروز بهرام از اماکن تاریخی منطقه 12 شهر تهران است. دبیرستان فیروز بهرام تاسیس 1311خورشیدی یکی از دبیرستان های قدیمی و زرتشتی شهر تهران واقع در خیابان میرزا کوچک خان است.  این دبیرستان به دست رادمنش بهرامجی بیکاجی به یادبود از فرزندش فیروز که متولد شهریور 1274 هجری خورشیدی و 1895 میلادی بود و در هندوستان درگذشت نام گذاری شد وی در هشتم دی ماه 1294 هجری خورشیدی و 1915 میلادی در گذشت و این بنا به نام فیروز بهرام نامگذاری شد.  دبیرستان فیروز بهرام در 18 اردیبهشت 1311 خورشیدی بر روی زمین انجمن زرتشتیان پایه گذاری و به سرپرستی نیک اندیش اردشیر کیامنش و به رهنمونی و دستیاری ارباب کیخسرو شاهرخ آغاز، انجام و در دوم دی ماه همان سال گشایش یافت. طرح این مدرسه از جعفر معمار باشی و برگرفته از اسلوب های هخامنشی است. در مقابل درب بزرگ حیاط دبیرستان، سنگ بزرگ و مرمرینی در سینه دیوار جای گرفته و متراژ این سنگ به طول تقریبی 1/5 متر است.
 گفتنی است: برای بازدید از مدرسه فیروز بهرام می توانید به خیابان جمهوری ، خیابان میرزا کوچک خانه پلاک 2 مراجعه کنید.