خرمشهر را خدا آزاد کرد


خرمشهر را خدا آزاد کرد

آزادی شهر خرمشهر پس از 19 ماه بی شک نقطه عطفی در تاریخ جنگ و همچنین در تاریخ مقاومت مردم ایران در برابر اشغالگران محسوب می شود. زیرا این موفقیت بزرگ تنها آزادی یک بندر راهبردی در جنوب ایران نبود، بلکه آزادی خرمشهر به نمادی برای همبستگی مردم ایران در برابر متجاوزان بعثی صدامی تبدیل شد. به همین دلیل این روز بزرگ برای همیشه در حافظه تاریخ مردم ایران می ماند. 
اسارت بیش از 18 هزار نیروی بعثی عراق در عملیات بیت المقدس


شادی مردم ایران برای آزادی خرمشهر از اشغال بعثی های عراق