خرمشهر را خدا آزاد کرد


100 بازدید

خرمشهر را خدا آزاد کرد

آزادی شهر خرمشهر پس از 19 ماه بی شک نقطه عطفی در تاریخ جنگ و همچنین در تاریخ مقاومت مردم ایران در برابر اشغالگران محسوب می شود. زیرا این موفقیت بزرگ تنها آزادی یک بندر راهبردی در جنوب ایران نبود، بلکه آزادی خرمشهر به نمادی برای همبستگی مردم ایران در برابر متجاوزان بعثی صدامی تبدیل شد. به همین دلیل این روز بزرگ برای همیشه در حافظه تاریخ مردم ایران می ماند. 
اسارت بیش از 18 هزار نیروی بعثی عراق در عملیات بیت المقدس


شادی مردم ایران برای آزادی خرمشهر از اشغال بعثی های عراق