سفر یکی از سران گروه‌های تروریستی-صهیونیستی به تهران در سال ۱۳۲۷


مجله «تهران مصور»؛ ۲۱ خرداد ۱۳۲۷:

یکی از «اشترن»‌ها* به ایران آمده است در این هفته، در محافل یهودی‌های تهران، خبری انتشار یافت حاکی از اینکه یکی از سران گروه تروریستی «اشترن» به تهران وارد شده است. درباره ورود این مرد، اطلاعات صحیح و رسمی در دست نیست، چون در پانزده روز اخیر طبق تحقیقاتی که به عمل آمده، هیچ یهودی خارجی وارد ایران نشده است. اما از طرفی اطلاع می‌رسد که عبور از مرز ایران و عراق، به آن درجه که در تهران تصور می‌رود، سخت نیست و یک دسته متشکل می‌توانند هر چند نفری را که بخواهند از خاک عراق وارد ایران کنند. در خاک عراق هم از تروریست‌های یهودی، عده زیادی در خفا به سر می‌برند. هنگامی که چند روز درباره بسته شدن بازار تهران بر اثر اغتشاش یک یهودی، تحقیقات ادامه داشت، یهودی‌های تهران ورود این مرد را انتشار دادند. اکنون گفته می‌شود این مرد که نام او هنوز فاش نشده، در پایتخت با مردان برجسته یهود مذاکرات مفصلی به عمل آورده و امکان کمک‌های بیشتری از طرف یهودی‌های ایران به یهودی‌های فلسطین را مورد توجه قرار داده است.

 

------------------------------

* «اشترن» نام یک گروه افراطى و تروریستی جدا شده از سازمان‌ «ایرگون»(یکی از سازمان‌های تروریستى-صهیونیستى پیش از تشکیل دولت اسرائیل) بود.


 سفر یکی از سران گروه‌های تروریستی-صهیونیستی به تهران در سال ۱۳۲۷