خروج هویدا از یک هلیکوپتر نظامی


1847 بازدید

خروج هویدا از یک هلیکوپتر نظامی
امیرعباس هویدا در حال خروج از یک هلیکوپتر نظامی. شخص دیگری پیپ و عصای او را می‌آورد.