روزنامه اطلاعات؛ 23 بهمن 1357


680 بازدید

روزنامه اطلاعات؛ 23 بهمن 1357
رژیم متلاشی شد

دیروز ملت کاخ 57 سال ظلم را ویران کرد