انتقاد شهید مطهری از سیاستهای تفرقه‌انگیز رئیس جمهور امریکا


2022 بازدید

انتقاد شهید مطهری از سیاستهای تفرقه‌انگیز رئیس جمهور امریکا
در سند زیر مقصود شهید مطهری «لیندون جانسون» رئیس جمهور آمریکا از حزب دمکرات (69ـ 1963) بوده است