دشوارترین جنگ رژیم صهیونیستی / خسارت های جنگ


1012 بازدید

دشوارترین جنگ رژیم صهیونیستی / خسارت های جنگ

خسارت نظامی

تقریبا تمامی مسئولان سیاسی، فرماندهان نظامی و امنیتی و کارشناسان مسائل استراتژیک و تمام مراکز و محافل رسمی و غیر رسمی رژیم صهیونیستی اذعان دارند که این جنگ دشوارترین جنگ این رژیم بوده است. توانایی های شگفت انگیز مقاومت فلسطین در مدیریت نبرد و استفاده مناسب از تاکتیک های مناسب درگیری ارتش رژیم صهیونیستی را تحقیر کرد و بر این ادعا که قدرت نظامی این رژیم شکست ناپذیر است، خط بطلان کشید و اشغالگران را از زمان تاسیس این رژیم جعلی در بدترین شرایط قرار داد.
تاکتیک های مقاومت برای مقابله با رژیم صهیونیستی که باعث سردرگمی صهیونیست ها شد را می توان در محورهای ذیل طبقه بندی کرد:

ابتکار شلیک موشک ها

از ساعات اولیه جنگ رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل دریافتند که آمار موشک های گروه های مقاومت فلسطین خارج از تصور و انتظار آنهاست و هزاران فروند موشک منطقه وسیعی از اراضی اشغالی را هدف قرار خواهد داد.
بر کسی پوشیده نیست که مراکز پژوهش های راهبردی و تحلیل های اطلاعاتی دوایر نظامی، امنیتی و اطلاعاتی تعداد موشک های شلیک شده در هر روز، نوع و میزان برد آنها، جهت هایی که این موشک ها شلیک می شوند و اماکن و پایگاه هایی که هدف قرار می گیرند را به دقت تحلیل و بررسی می کنند تا بتوانند عملکرد و قدرت گروه های مقاومت و توان موشکی آنها را مورد رازیابی قرار دهند تا از این رهگذر درگیری های آینده با فلسطینیان و خسارت های وارده را مدیریت کنند.
هنوز چند روز از شروع جنگ نگذشته بود که رهبران سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی یقین پیدا کردند که مدیریت سامانه موشکی فلسطین از مهارت و هوش نظامی فوق العاده ای برخوردار است. این مهارت و هوشمندی در تعداد موشک های شلیک شده و دامنه جغرافیایی تحت پوشش آن در طول و عرض اراضی اشغالی نمود پیدا کرد. تمرکز این موشک ها بر منطقه جنوبی و مرکزی بود که قلب صنعتی و اقتصادی و مرکز ثقل سیاسی رژیم صهیونیستی به شمار می روند، مناطق شمالی نیز از تیررس گروه های مقاومت در امان نبودند تا صهیونیست ها در تمام نقاط اراضی اشغالی احساس ناامنی کنند.
شاید خطرناکترین مسئله ای که رژیم صهیونیستی در زمینه موشک های مقاومت با آن مواجه شد، هدف قرار دادن پایگاه های نظامی و امنیتی حساس این رژیم بود که گروه های مقاومت تعدادی از آنها را هدف قرار دادند ولی صهیونیست ها ترجیح دادند که در رسانه های خود اشاره ای به آن نداشته باشند.

جنگ چریکی و تونل ها

ارتش رژیم صهیونیستی در بدترین حالت نیز تصور نمی کرد که روزهایی که در اطراف مرزهای غزه سپری کرد بدترین شکست نظامی را از زمان تاسیس این رژیم تا به امروز را رقم خواهد زد.
زمانی که کابینه امنیتی اسرائیل تصمیم به شروع حمله زمینی در مناطق شمالی و شرقی نوار غزه برای غافلگیر کردن و تخریب تونل ها گرفت، معتقد بود این یک حملاه نظامی عادی خواهد بود و موضوع غافلگیر کننده ای وجود نخواهد داشت و تنهاه با چند روز تلاش نظامی، تونل ها و سکوهای شلیک موشک از بین خواهد رفت.
آگاهان از مسائل استراتژیک به خوبی درک می کنند که در حمله زمینی اسرائیل محدود نبود و تصمیم نظامی در این زمینه مبتنی بر نفوذ به مناطق و مجتمع های مهم داخل نوار غزه بود ولی همه این برنامه ها با مقابله بی نظیر گروه های مقاومت شکست خورد.
در ذیل مهمترین تاکتیک های نظامی گروه های مقاومت در نبرد زمینی با رژیم صهیونیستی که رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل را سردرگم کرد، می آید:
تونل ها
شاهدان عینی در میان نظامیان رژیم صهیونیستی که که در درگیری های زمینی شرکت کرده اند به شدید بودن مقابله گروه های مقاومت فلسطینی اشاره می کنند و همین امر باعث شده است تا رهبران نظامی و کارشناسان استراتژیک این جنگ را به خاطر شکست اسرائیل در مقابله با پدیده تونل ها، دشوارترین جنگ در تاریخ رژیم صهیونیستی قلمداد کنند.
تونل ها محوری ترین نقش را در خوار کردن ارتش رژیم صهیونیستی و وارد آوردن خسارت های سنگین جانی و مالی ایفا کردند. شکست نظامیان صهیونیستی در مناطق التفاح، الشجاعیه، شرق خان یونس، رفح و بیت حانون بر این امر تاکید می کند. از دیگر دستاوردهای تونل ها ناپدید شدن یک نظامی و یک افسر صهیونیستی و عملیات مقتدرانه مقاومت در نفوذ به خطوط پشتی دشمن و کشته و زخمی شدن شمار زیادی از نظامیان این رژیم بود.
روزی نبود که در اخبار از دلاوری ها و عملیات جدید مقاومت از طریق تونل منتشر نشود، همین موضوع باعث شد تا محافل سیاسی و نظامی اسرائیل از تونل ها وحشت داشته باشند، نتانیاهو و رهبران ارتش مجبور شدند اعتراف کنند که تونل ها تهدید استراتژیک به شمار می رود و تحت هیچ شرایطی نباید آن را نادیده گرفت.
شاید آنچه که باعث تشدید وحشت مقامات رسمی صهیونیست ها در قبال پدیده تونل ها شد، اقدام گروه های مقاومت مبنی بر استفاده مکرر از یک تونل بود و اینکه ارتش صهیونیستی اعلام می کرد که تونل ها را تخریب کرده است ولی نیروهای مقاومت بار دیگر از آن استفاده می کردند، همین مسئله به صورت بی سابقه ای باعث وحشتزدگی و سرخوردگی رهبران اسرائیل شد.

کمین ها و نبرد چریکی

شاید غافلگیر کننده ترین مسئله برای رهبران و نظامیان صهیونیستی جرأت و جسارت بی سابقه نیروهای مقاومت در برابر ماشین جنگی رژیم صهیونیستی باشد. به محض اینکه تانک ها و تجهیزات نظامی به شرق و شمال شهرها و شهرک ها نوار غزه را حمله می کرند با مقاومت رزمندگان فلسطینی مواجه می شدند که برای آنها در تمام نقاط کمین هایی را ایجاد کرده بودند و در نبرد میدانی نیز ارتش رژیم صهیونیستی تحقیر شد. نیروهای مقاومت باعث شدند تا افسران و سربازان صهیونیستی از دشواری بی سابقه این جنگ سخن بگویند؛ چرا که آنها از زمان تاسیس این رژیم در سال 1948 به جز جنگ 2006 لبنان که شاهد مقاومت واقعی بودند، با چنین مقاومتی مواجه نشده بودند.
گروه های مقاومت فلسطین در ایجاد کمین ها و نبرد چریکی ابتکاراتی داشتند که باعث ناتوانی ارتش صهیونیستی در تداوم نفوذ به مناطق مختلف غزه شد. این مسئله باعث شد رسانه های رژیم صهیونیستی از جنگ چریکی واقعی مبتنی بر فنون نوین جنگ سخن بگویند.

جنگ اطلاعاتی

سومین تاکتیک گروه های مقاومت جنگ اطلاعاتی بی نظیر این گروه در مواجهه با ارتش رژیم صهیونیستی بود.
در حالی که ارتش رژیم صهیونیستی در جمع آوری اطلاعات مربوط به سکوهای شلیک موشک و تونل ها و اماکن اختفا و استتار رهبران و اعضای این گروه ها با شکست مواجه شد، مقاومت به ویژه گردان های قسام توانایی بالایی را در جمع آوری معلومات از پایگاه های نظامی اسرائیل در اطراف غزه و مناطق و شهرک های جنوبی اسرائیل نشان دادند.
توانایی اطلاعاتی گروه های مقاومت در زمینه اطلاعاتی به جایی رسیده بود که آنها از پایگاه و تاسیسات استراتژیک رژیم صهیونیستی مثل ساختمان وزارت جنگ این رژیم در تل آویو اطلاعات جمع آوری کردند. گروه های مقاومت همچنین اطلاعات دقیقی از عملیات هجومی اسرائیل قبل از وقوع آن مثل عملیات دریایی در مقابل ساحل السودانیه واقع در شمال شهر غزه به دست آوردند.
گروه های مقاومت از لحاظ اطلاعاتی توانستند اماکن با ترکم جمعیتی بالا و محل تجمع یگان های نظامی را در مناطق مرزی قبل و اثنای عملیات زمینی را شناسایی کنند و همین مسئله بستر لازم برای ادامه موشک باران و درگیری مستمر را فراهم کرد.

جنگ روانی

صهیونیست ها به جنگ روانی علیه ملت فلسطین و نیروهای مقاومت عادت کرده اند ولی در این جنگ عکس این معادله رخ داد. گروه های مقاومت پیش از شروع نبرد با پیام های رسانه ای متمرکز  و متوالی صهیونیست ها را غافلگیر کردند و این موضوع باعث سردرگمی سیاسی و نظامی در محافل صهیونیستی شد.
همزمان با شروع نبرد، نیروهای مقاومت که گردان های قسام فرماندهی آنها را بر عهده داشت پیام های رسانه ای تاثیر گذار خود را به صورت روزانه فرستادند و این مسئله باعث شد تا تحلیلگران، مفسران و کارشناسان استراتژیک اسرائیل بر شکست زود هنگام این رژیم در جنگ روانی تاکید کنند.

خسارت های سیاسی و رسانه ای

خسارت های سیاسی و رسانه ای یکی دیگر از شکست ها رژیم صهیونیستی در این جنگ بود، ارتکاب جنایت های همچون جنایت های جنگی، جنایت کشتار جمعی، جنایت علیه بشریت از جمله اخبار رسانه ها در مورد کشتار افراد غیر نظامی در نوار غزه بود.
درست است که برخی کشورها با اسرائیل در زمینه تجاوز وحشیانه به غزه همدست بودند ولی اکثریت کشورهای جهان جنایت های اسرائیل را محکوم کرده و معتقدند که اسرائیل رژیمی نژادپرست است که تمام ارزش های اخلاقی و اصول انسانی و تمام قوانین و عرف های بین المللی را زیر پا گذاشته است.
با وجود اینکه که برخی کشورهای عربی و سایر کشورها از اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی حمایت می کنند ولی واقعیت این است که اختلاف موضع این دولت ها با موضع اکثریت ملت های این کشورها از زمین تا آسمان است. مواضع رسمی غیر اخلاقی و غیر انسانی برخی حکومت ها خارج از اراده و گرایش ملت هایشان است چه بسا که این مسئله در آینده باعث انزوا تدریجی این حکومت ها شود و همین مسئله خسارت های سیاسی برای رژیم صهیونیستی خواهد داشت.


قدسنا