حجت الاسلام فلسفی در حضور آیت الله العظمی بروجردی


حجت الاسلام فلسفی در حضور آیت الله العظمی بروجردی
مرحوم محمد تقی فلسفی( متولد تهران ۱۲۸۷- درگذشت جمعه ۲۷ آذر۱۳۷۷تهران) در باره برخورد آیت الله العظمی بروجردی ( متولد ۱۲۵۴ در بروجرد - درگذشت ۱۰ فروردین ۱۳۴۰ در قم) با مسئولین مملکتی می گوید:

مرحوم آیت الله بروجردی هنگامی که از دولتهای وقت گله داشت ودولت کسی را برای رضایت خاطر ایشان به قم می فرستاد،بسیار صریح و با صدای بلند می فرمود نمی پذیرم،به طوری که فرستادۀ دولت هم می شنید ومی رفت وبه رئیس دولت وقت گزارش می داد. دولتها هم از طریق چند واسطه از ایشان علت را جویا می شدند و ایشان می فرمود:به خاطر اینکه دولت در فلان موضوع روشهای نادرستی در پیش گرفته است.همین برخورد موجب می شد که دولت در کار خود تجدید نظر کند و موجبات رضایت خاطر ایشان را فراهم آورد.

غرض اینکه آن مرحوم در کمال صراحت حرف می زد وکاملاً حق اسلام را رعایت می کرد.از حریم دین دفاع می نمود وهر جا فرصتی پیش می آمد،پیشروی می کرد. من نمونه هایی از آن را به خاطر دارم که جدا از مسائل اصلی وکلی که تفصیلاً توسط دیگران نگاشته شده است،می تواند به عنوان ثبت بعضی از نکات ظریف وحساس مربوط به ایشان،مورد توجه قرار گیرد.

منبع:

دوانی،علی،خاطرات و مبارزات حجت الاسلام فلسفی،چاپ مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،بهار 1382 ،ص189.