آثار مرحله دوم گروه تاریخ و جغرافیا جایزه کتاب سال اعلام شد


3060 بازدید
کتاب سال

 آثار مرحله دوم گروه تاریخ و جغرافیا جایزه کتاب سال اعلام شد

۱۳ کتاب در گروه تاریخ و جغرافیا جواز ورود به مرحله نیمه نهایی سی‌و‌هفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)، آثار راه‌یافته به مرحله دوم داوری در گروه تاریخ و جغرافیا  معرفی شدند.

اسامی نامزدها براساس حروف الفبا به شرح زیر است:

 

در بخش تاریخ، ۱۳ کتاب با عنوان‌های «پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی» تألیف علی قلی‌پور، تهران: مؤسسه فرهنگی و پژوهشی چاپ و نشر نظر، ۱۳۹۷،  «پندها وعبرت‌ها از بناها و آثار تاریخی مصر» تألیف تقی‌الدین احمد‌بن علی‌بن عبدالقادر بن محمد مقریزی، ترجمه پرویز اتابکی و محمد‌رضا عطایی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۹۷، «تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی (بحرین)» تألیف محمدعلی بهمنی قاجار، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۳۹۷، «جامعه و بازار در عصر ناصری، با نگاهی به اوضاع اجتماعی و اقتصادی در عصر قاجار» تألیف فیاض زاهد و هدی موسوی، تهران: نشر تاریخ ایران، ۱۳۹۷، «حجاج ایرانی در دولت عثمانی (قرن سیزده و چهارده هجری قمری)» تألیف اسرا دوغان، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام، ۱۳۹۷، «خاقان صاحب قران و علمای زمان: نقش فتحعلی‌شاه قاجار در شکل‌گیری روندها و نهادهای مذهبی نو»تألیف احمد کاظمی موسوی، تهران: آگاه، ۱۳۹۷ و «روایت‌های خاندان رستم و تاریخ‌نگاری ایرانی» تألیف ساقی گازرانی، ترجمه سیما سلطانی، تهران: مرکز، ۱۳۹۷ به عنوان نامزد معرفی شدند.

همچنین کتاب‌های «سردار سوادکوهی، سرگذشت اسماعیل‌خان امیر مؤید باوند» تألیف مصطفی نوری، تهران: شیرازه کتاب ما، ۱۳۹۷،  «سیاست‌ورزی در ایران عصر صفوی: قدرت، دیانت، بلاغت» تألیف کالین میچل، ترجمه حسن افشار، تهران: فرهنگ جاوید، ۱۳۹۷، «شهنشاهنامه، تاریخ منظوم مغولان و ایلخانان از قرن هشتم هجری» تألیف احمد تبریزی، به‌کوشش: مهشید گوهری، جواد راشکی‌علی‌آبادی، زیرنظر جواد عباسی، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار با همکاری سخن، ۱۳۹۷، «مائوئیسم در ایران» تألیف محمود نادری، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۳۹۷، «میجی؛ امپراتوری ژاپن و دنیای او (۱۹۱۲ـ۱۸۵۲)» تألیف دونالد کین، ترجمه هاشم رجب‌زاده، تهران: مؤسسه فرهنگی ـ هنری جهان کتاب، ۱۳۹۶و «ویلهلم واسموس: لورنس آلمانی همراه دلیران تنگستان» تألیف هندریک گروتروپ، ترجمه جواد سیداشرف، تهران: ققنوس، ۱۳۹۷ از دیگر اثار راه یافته در بخش تاریخ به مرحله نیمه‌نهایی این دوره از جایزه کتاب سال هستند.

در بخش جغرافیا، کتابی به مرحله دوم داوری راه پیدا نکرد.


خبرگزاری کتاب