نخست وزیر لواط کار


2572 بازدید

نخست وزیر لواط کار
سند زیر اظهارات یک عضو فراکسیون پارلمانی حزب مردم راجع به علت طلاق هویدا و همسرش از یکدیگر میباشد .