فصلنامه مطالعات تاریخی در نمایشگاه مطبوعات


2874 بازدید

فصلنامه مطالعات تاریخی در نمایشگاه مطبوعات

«فصلنامه مطالعات تاریخی» مقدم شما را در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها گرامی می دارد.

17 تا 23 آبان 1393
مصلی امام خمینی (ره)
شبستان، راهروی 7، غرفه فصلنامه مطالعات تاریخی