پرسشنامه در باره هویدا


2571 بازدید

پرسشنامه در باره هویدا
شماره : 176 تاریخ 9/2/47چون مرکز مدارک وزارت اطلاعات اقدام به تهیه آرشیو کاملى از.... رجال و شخصیتهاى علمى و سیاسى و اجتماعى کشور کرده است و قرار است نشریه‏اى به زبانهاى فارسى و انگلیسى و فرانسه حاوى شرح حال اعضاى محترم هیات وزیران تهیه و انتشار یابد خواهشمند است دستور فرمائید پرسشنامه زیر را تکمیل فرمایند و به مرکز مدارک وزارت اطلاعات ارسال فرمایند موجب نهایت تشکر خواهد بود

1ـ نام و نام خانوادگى امیرعباس هویدا

2ـ نام پدر حبیب

3ـ تاریخ و محل تولد 1299 تهران ـ 30 بهمن

3ـ تاریخ ازدواج 1344 [1345]خرداد و تعداد فرزندان ــ

4ـ تاریخچه مختصرى از دوران تحصیلات متوسطه و ابتدائى در مدرسه فرانسوى بیروت تحصیلات عالى در دانشگاه بروکسل و پاریس

5ـ مشاغل و ماموریتها و مسافرتهایى که تاکنون داشته‏اید

1ـ خدمت در وزارت خارجه اتاشه سفارت در پاریس 2ـ دبیر نمایندگى شاهنشاهى در آلمان 3ـ در سال 1951 ـ منشى وزیر امور خارجه (آقاى علاء نخست‏وزیر و وزیر خارجه بودند) 4ـ آخر 1951 ـ کارمند سازمان ملل و رئیس قسمت روابط کمیسارى عالى پناهندگان سازمان ملل در ژنو 5ـ ماموریت‏هاى مهمى براى سازمان ملل در آفریقا و خاور دور 6ـ ماموریت تشکیل اداره و رسیدگى به امور پناهندگان مجارى در یوگسلاوى بعد از انقلاب 1956 مجارستان 7ـ آخر سال 1956 ـ مستشار سفارت کبراى شاهنشاهى در آنکارا 8ـ سال 1957 ـ معاون رئیس هیئت مدیره شرکت نفت (آقاى انتظام رئیس هیئت مدیره بودند) 9ـ بعدا عضو هیئت مدیره شدند 10ـ قائم‏مقام رئیس هیئت مدیره کانون مترقى 11ـ قائم‏مقام دبیرکل حزب ایران نوین 12ـ از اسفند 42 وزیر دارائى 13ـ از بهمن 43 ـ نخست‏وزیر

6ـ فعالیتهاى اجتماعى، علمى و ادبى و موفقیتهایى که در این زمینه‏ها کسب فرموده‏اید

7ـ تالیفات و تصنیفاتیکه که تاکنون داشته‏اید : تغییرات بعدى :

1ـ تاریخ طلاق از همسر 4/1/1350

2ـ 21/10/53 علاوه بر سمت نخست‏وزیرى دبیرکلى حزب ایران نوین

دبیرخانه

بیوگرافى جناب آقاى نخست‏وزیر را.... اقدام شود

ضمیمه بیوگرافى جناب آقاى نخست‏وزیر